Kategoriat
Tunnelukot

Ulkopuolisuuden tunnelukko – kun sulkee itsensä tahtomattaan pois sosiaalisista tilanteista

Millaisia ajatuksia on noussut mieleesi blogisarjan parissa? Oletko löytänyt vastauksia toistuviin kaavoihin, joihin ei aiemmin ole ollut selitystä?

Tunnelukot kannattaakin ottaa mahdollisuutena oppia itsestä, omasta historiasta ja koko elämänjanasta. Uteliaasti.

Ennen kaikkea toistuvien ihmissuhdekaavojen tutkiminen auttaa sinua ymmärtämään, mistä niin kummalliset ja välillä joskus jopa pakonomaisilta tuntuvat tavat johtuvat. Kaikkeen on selitys ja luonnollinen syy.

Kun saat kiinni siitä, missä tilanteissa lukkosi aktivoituvat, voit alkaa tietoisesti toimimaan toisella tavalla. Tavoin, jotka tukevat hyvinvointiasi. Niin, että ne vaalivat ihmissuhteitasi.

Vielä olisikin kolme lukkoa jäljellä tämän blogisarjan parissa. Niiden jälkeen annan työkaluja myös tunnetaitoihin, yleisimpiin kitkatilanteisiin ihmissuhteissa sekä jaan vinkkejä yhteyden löytämiseen uudelleen toisen kanssa.

Saat tulevista julkaisuista myös ladattavat oppaat, jotka voit ladata mille tahansa laitteellesi. Voit käyttää niitä apunasi, kun kaipailet hyvän mielen muistutuksia.

Kurkataan kuitenkin vielä niitä ennen ulkopuolisuuden tunnelukkoa. (Jos tunnelukot eivät ole vielä tuttuja, voit lukea niistä aloitusjulkaisun täällä. Jos et ole varma tunnelukoistasi, voit kartoittaa ne testillä täällä.)

Ulkopuolisuuden tunnelukko

 • Tuo nimensä mukaisesti ulkopuolisuuden kokemusta niin parisuhteessa kuin muissa ihmissuhteissakin
 • Luo kuvaa erilaisuuden kokemuksesta, joka ei ole hyväksyttävissä muiden osalta
 • Tuo kokemuksen, että perheessäkin on ulkopuolinen muiden seurassa
 • Voi myös tuottaa ajatusmalleja siitä, että on ryhmässä aina erilainen ja outo

Jokainen meistä kaipaa omanlaista yhteisöä ympärilleen, läheisiä ihmisiä ja sosiaalista elämää. Sosiaalinen elämä tuo turvaa ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ulkopuolisuuden tunnelukko kuitenkin luo uskomuksen, ettet tule hyväksytyksi muiden kanssa. Luonnollisesti ryhmästä pois jääminen tuottaa yksinäisyyttä. Usein sitä päätyykin selviämään näiden tunnelukoista kumpuavien kipeiden tunteiden kanssa ja välttelemään muiden seuraa. Kyse on kuitenkin vain uskomuksista ??

Tästä lukosta syntyy kuitenkin itseä vahingoittava kierre, sillä tavat toimivat itseä vastaan seuraavalla tavalla:

 • Kun välttelee tilanteita, joissa kokee ulkopuolisuutta, eristäytyy lisää muista
 • Kun eristäytyy muista, ei tarvitse kokea hylkäämistä
 • Kun viettää aikaa enemmän yksin, sosiaalinen kanssakäyminen voi alkaa tuntumaan vaivaannuttavalta vieläkin aiempaa enemmän
 • Yksinäisyydestä saattaa tulla niin normaalia, että sitä oppii sietämään, vaikka kaipaisikin seuraa, jossa on hyvä olla
 • Kun kokee seurassakin itsensä yksinäiseksi, sen kanssa painiminen tuntuu painavammalta ja vetäytyminen toimii turvakeinona

Lukon kanssa voi painia myös seuraavien ajatusten kanssa

 • Sisimmässä on jotain niin poikkeavaa, jota muut eivät ymmärtäisi, vaikka uskaltautuisi kertomaan omasta inhimillisestä ulkopuolisuuden kokemuksestaan ja saisi korjaavia kokemuksia
 • Sitä voi pitää itseään parempana kuin muita kompensoidakseen ulkopuolisuuden tunteen tuomaa kipua
 • Toiset voivat tuottaa jatkuvaa huonommuuden tunnetta, koska ulkopuolisuuden tunnelukko aktivoituu ja sitä tiedostamattomasti puolustautuu

Tämä lukko onkin syntynyt lapsuudessa, jolloin on kokenut jatkuvasti tunnetta erilaisuudesta. Usein kokemusta on kantanut koko elämän ajan.

Erilaisuus ei kuitenkaan ole syynä tälle lukosta kumpuavalle ulkopuolisuuden kokemukselle. Kun omaa erilaisuutta ei olla hyväksytty, sen yhdistää ulkopuolisuuden kokemukseen. Sisimmässä sitä onkin syvä tarve hyväksyntään. Ja se on täysin inhimillistä. Sinä saat olla hyväksytty. Sinuna.

Tässä lukossa ei ole kyse siis introverttiydestä tai erityisherkkyydestä tai millään tavalla aste-eroista sosiaalisten tilanteiden tarpeesta arjessa. (Introvertit ja erityisherkät omaavat hyvin usein todella loistavat sosiaaliset taidot ??) Ulkopuolisuuden tunnelukko itsessään tuo haitallista mallia elämään, jolloin ei koe kuuluvansa minnekään, eikä kenenkään seuraan. Sitä ei ikään kuin uskalla antaa edes mahdollisuutta yhteenkuuluvuuden tunteelle, vaikka haluaisikin. Ja tämä toimii juuri sillä tavalla, että muut eivät uskaltaudu lähelle. Heistä tuntuu ulkopuoliselta.

Lukko luokin seuraavanlaista toimintaa, joka ylläpitää lukkoa kovasti kiinni

 • Sosiaalisissa tilanteissa keskittyy vertailemaan paljon itseään muihin
 • Huomio suuntautuu siihen, kuinka paljon fiksumpia, kauniimpia, puheliaampia, kyvykkäämpiä jne. muut ovat
 • Tilanne itsessään on epämukava, mutta sitä antautuu vielä lisää kurjuudelle, kun antaa ajatusketjun viedä mukanaan
 • Tästä syntyy lisää epämukavia tunteita
 • Tuloksena on epämukavia kehotuntemuksia ja lisää negatiivisia ajatuksia

Muut usein ajattelevatkin, että heidän seuransa ei kelpaa. He eivät myöskään uskalla lähestyä. Vaikka sitä kaipaisi seuraan ja muiden kanssa yhteyteen, oma elekieli kertookin toista ulospäin. Muille voikin syntyä näissä tilanteissa tunne, että heistä ei pidetä. Paradoksaalinen lukko!

Ulkopuolisuuden tunnelukko aiheuttaakin usein

 • Ahdistusta sosiaalisissa tilanteissa
 • Altistusta alkoholin käyttämiseen sosiaalisista tilanteista selviytymiseksi
 • Vetäytymisen tarvetta porukassa
 • Erilaisuuden kokemusta lisää, jos muut lämpiävät kanssakäymiselle nopeammin kuin itse
 • Luovuttamista muiden seuraan hakeutumisessa ja omien ajatusten kanssa taistelemista
 • Pinnallisia ihmissuhteita tai niistä jättäytymistä kokonaan

Jos oma kumppani on ainut, jonka kanssa kokee olonsa turvalliseksi, toinen saattaa ahdistua, kun on ainut ihminen toisen elämässä. Takertuminen usein saakin toisen etäämmälle. Yhden ihmisen ja yhden ihmissuhteen ylläpitäminen tuo valtavan taakan toiselle.

Tällöin olisikin hyvä huomioida myös muita ihmissuhteita ja saada kohtaamisia myös muiden kanssa. Näin parisuhdekin saa happea ja tilaa, jolloin rakkaus saa vapauden kukoistukseen.

Kun tunnelukkoaan kohtaan yrittää taistella, sitä saattaa turvautua maskeihin ja rooleihin, jotta tulisi hyväksytyksi seurassa. Kun maskeja ei jaksa kantaakaan loputtomiin, ihmissuhteet eivät syvene. Hyväksyntää ei olekaan näin mahdollista saavuttaa.

Hyväksyminen onkin sen sijaan asia, jota kannattaa alkaa harjoitella itse itselleen. Vasta sen jälkeen voi tulla hyväksytyksi muiden kanssa. Tyytyväisyys lähtee sinusta, sieltä sisältäsi. Sydämestäsi. Hyväksynnän taidosta.

Usein lukon syntymiseen on vaikuttanut

 • Kokemukset koulussa, jolloin ei ole ollut yhtä hyvä jossain kuin muut
 • Jokin ominaisuus, joka on erottanut muista (Hyvä, jos erottaa! ?)
 • Erityisherkkyys, jota ei ole osattu tukea (Tämä on hyvin yleistä.)
 • Ujous, josta on pakotettu pääsemään ylitse sen sijaan, että olisi kannustettu (Ujous on mieletön mahdollisuus, ei lainkaan haitta ??)
 • Kiusaamiskokemukset (Näistä voi päästä ylitse ??)
 • Traumaattiset tilanteet (Traumat paranevat ne rakkaudellisessa suhteessa turvallisesti läpi kokien ??)
 • Erilainen perhetausta ja häpeä (Rehellisesti, meillä kaikilla on erilaiset taustat. Taustat eivät onneksi ole kohtaloamme määrittävä asia ??)

Tunnelukkoa voikin alkaa saamaan auki pohtimalla mitä sen takana on

 • Onko kyse erityisherkkyydestä, jota ei ole ymmärretty perheessä tai ympäristöissä, joissa olet ollut?
 • Onko ujoudesta joutunut kantamaan paljon kielteisiä kokemuksia aikuisuuteen?
 • Onko takana paljon sisäistettyä häpeää?
 • Oletko saanut tukea sen kohtaamiseen?
 • Onko traumaattisia tilanteita käynyt läpi?
 • Oletko saanut olla empaattisessa ja sinun kaltaisessa seurassa, sinun vahvuuksinesi ja arvoinesi?

Hyviä vinkkejä saatat saada myös häpeän blogisarjasta. Voit lukea sen aloitusjulkaisun täällä. Erityisherkkyydestä kertova sarja ja sen alkujulkaisu on luettavissasi tästä.

Tulen myös palaamaan myöhemmin traumoista kertovalla blogisarjalla ja saat paljon apuja sen parissa niistä selviytymiseen. Sarja on hyvin ymmärrystä lisäävä. Mukana on myös aivan mahtava ja ainutlaatuinen vieras, enkä voisi kuvitellakaan ketään muuta jakamaan sanojaan ja kokemustaan näiden asioiden kanssa ??

Mutta.. Millaisia ulkopuolisuuden tunnelukosta kumpuavia ajatuksia? Haluaisitko jakaa kanssani niitä? ??

Lempein ja kannattelevin terveisin,

? Veera

Instagram veerajahn

Facebook Eheyden Lähde

[email protected]

Lähteet mukaillen

Takanen, Kimmo. Tunne lukkosi – Vapaudu tunteiden vallasta. 2011. WSOY.

Takanen, Kimmo. Murra tunnelukkosi. Työstä tunteet, toimi toisin. 2017. WSOY.

Takanen, Kimmo. Parisuhteen tunnelukot. Avaimia toimivaan rakkauteen. 2019. WSOY

Vastaa