Kategoriat
Tunnelukot

Parisuhderiidat ovat oiva mahdollisuus tutustua itseen ja antaa tilaa uudelle asettua

Kategoriat
Tunnelukot

Vuorovaikutus on työkalusi, jolla tuot esiin itsesi ja kiedot sanojen tanssiin toisen kanssa

Kategoriat
Tunnelukot

Vajavuuden tunnelukko – kun elämää värittää vääristynyt uskomus sisimpää korventavasta viallisuudesta

Kategoriat
Tunnelukot

Vaativuuden tunnelukko – kun mikään ei riitä ja on vaikeaa elää läsnäolevaa elämää

Kategoriat
Tunnelukot

Ulkopuolisuuden tunnelukko – kun sulkee itsensä tahtomattaan pois sosiaalisista tilanteista

Kategoriat
Tunnelukot

Tunnevajeen tunnelukko – kun on vaille jotain, mutta ei tiedä varsinaisesti mitä

Kategoriat
Tunnelukot

Suojattomuuden tunnelukko – kun huolestuu jo ennalta kaikkialla vaanivista vaaroista

Kategoriat
Tunnelukot

Riittämätön itsekontrolli – kun impulsiivisuus kiilaa pitkäjänteisyyden edelle

Kategoriat
Tunnelukot

Riippuvuuden tunnelukko – kun ei voi elää ilman toista ja oma itsenäisyys on vaillinaista

Kategoriat
Tunnelukot

Rankaisevuuden tunnelukko – kun on vaikeaa olla armollinen itseä kohtaan

Kategoriat
Tunnelukot

Pessimistisyyden tunnelukko – kun on helpompaa varautua jo pahimpaan ennalta

Kategoriat
Tunnelukot

Oikeutuksen tunnelukko – kun sallii käytökselleen oikeutuksen, eikä tarvitse olla samalla viivalla toisten kanssa

Kategoriat
Tunnelukot

Kietoutuneisuuden tunnelukko – kun on sisältä ohjautuva pakko jakaa kaikki toisen kanssa

Kategoriat
Tunnelukot

Hylkäämisen tunnelukko – kun koet hylkäämistä silloinkin, kun siitä ei ole kyse ja lähelle hakeutuminen on vaikeaa

Kategoriat
Tunnelukot

Epäonnistumisen tunnelukko – kun oma arvo on sidoksissa saavutuksiin ja suorituksiin