Kategoriat
Tunnelukot

Suojattomuuden tunnelukko – kun huolestuu jo ennalta kaikkialla vaanivista vaaroista

Kategoriat
Tunnelukot

Riittämätön itsekontrolli – kun impulsiivisuus kiilaa pitkäjänteisyyden edelle

Kategoriat
Tunnelukot

Riippuvuuden tunnelukko – kun ei voi elää ilman toista ja oma itsenäisyys on vaillinaista

Kategoriat
Tunnelukot

Rankaisevuuden tunnelukko – kun on vaikeaa olla armollinen itseä kohtaan

Kategoriat
Tunnelukot

Pessimistisyyden tunnelukko – kun on helpompaa varautua jo pahimpaan ennalta

Kategoriat
Tunnelukot

Oikeutuksen tunnelukko – kun sallii käytökselleen oikeutuksen, eikä tarvitse olla samalla viivalla toisten kanssa

Kategoriat
Tunnelukot

Kaltoinkohtelun tunnelukko – kun odottaa jatkuvasti tulevansa kohdelluksi huonosti ja hyväksikäytetyksi

Kategoriat
Tunnelukot

Hyväksynnän haun tunnelukko – kun on mukauduttava kelvatakseen

Kategoriat
Tunnelukot

Hylkäämisen tunnelukko – kun koet hylkäämistä silloinkin, kun siitä ei ole kyse ja lähelle hakeutuminen on vaikeaa

Kategoriat
Tunnelukot

Epäonnistumisen tunnelukko – kun oma arvo on sidoksissa saavutuksiin ja suorituksiin

Kategoriat
Tunnelukot

Estyneisyyden tunnelukko – kun tunteitaan on hallittava jatkuvasti

Kategoriat
Tunnelukot

Alistumisen tunnelukko – kun omilla tunteilla ja tarpeilla ei ole merkitystä

Kategoriat
Tunnelukot

Mistä tunnelukoista kärsit eniten?