Kategoriat
Traumoista toipuminen

Mikä on trauma ja kuinka se oireilee?

Kategoriat
Rajat

Kun olet kaikkea kaikille, olet vierainta itsellesi

Kategoriat
Rajat

Vasta, kun näet itsesi, voit osoittaa rajasi suojasta käsin

Kategoriat
Rajat

Rajat tulevat todeksi peileistä, joihin katsomme – ilman peiliä emme voi nähdä itseämme

Kategoriat
Tunnelukot

Vajavuuden tunnelukko – kun elämää värittää vääristynyt uskomus sisimpää korventavasta viallisuudesta

Kategoriat
Tunnelukot

Ulkopuolisuuden tunnelukko – kun sulkee itsensä tahtomattaan pois sosiaalisista tilanteista

Kategoriat
Tunnelukot

Uhrautumisen tunnelukko – kun palvelee muita itsensä kustannuksella

Kategoriat
Tunnelukot

Riippuvuuden tunnelukko – kun ei voi elää ilman toista ja oma itsenäisyys on vaillinaista

Kategoriat
Tunnelukot

Rankaisevuuden tunnelukko – kun on vaikeaa olla armollinen itseä kohtaan

Kategoriat
Tunnelukot

Pessimistisyyden tunnelukko – kun on helpompaa varautua jo pahimpaan ennalta

Kategoriat
Tunnelukot

Oikeutuksen tunnelukko – kun sallii käytökselleen oikeutuksen, eikä tarvitse olla samalla viivalla toisten kanssa

Kategoriat
Tunnelukot

Kietoutuneisuuden tunnelukko – kun on sisältä ohjautuva pakko jakaa kaikki toisen kanssa

Kategoriat
Tunnelukot

Epäonnistumisen tunnelukko – kun oma arvo on sidoksissa saavutuksiin ja suorituksiin

Kategoriat
Sisäinen lapsi

Tiedosta läheisyyden pelkojesi juurisyyt ja voita ne

Kategoriat
Sisäinen lapsi

Vapauta sisäinen lapsesi, mutta tee se tyylillä