Kategoriat
Traumoista toipuminen

Henkilöhaastattelussa lyhytterapeutti, fysioterapeutti ja kehollisuuden puolestapuhuja Jenny Ruotsalainen

Kategoriat
Sisäinen lapsi

Haavoittuneen lapsen osan pahimmat pelot, voit kohdata ne arvostavasti ja kannattelevasti