Kategoriat
Traumoista toipuminen

Suojattu: Henkilöhaastattelussa lyhytterapeutti, fysioterapeutti ja kehollisuuden puolestapuhuja Jenny Ruotsalainen