Kategoriat
Erityisherkkyys

Sukupuoliodotukset ja herkkyys – voisitko vapautua seksismin kahleista ja antaa vallan herkkyydellesi?

Oletko kokenut paineita siitä, että et vastaa nais tai miesihannetta? Onko luoviminen ristitulessa joskus liiankin rankkaa ja aiheuttaa liikaa mielipahaa?

Ole huoleti, et ole valinnut syntyä seksistiseen kulttuuriin sen enempää kuin kukaan muukaan. Aihetta on kuitenkin tärkeää käsitellä, sillä erityisherkät miehet ja naiset kärsivät ennakkoluuloista ja seksismin luomista paineista enemmän.

Ennakkoluulot vaikuttavat niin rakkauden vastaanottamiseen kuin kykyyn rakastaakin. Ei siis mikään vähäpätöinen aihe. Kirjoitin jo aiemmin sukupuoliin liittyvistä odotuksista ja paineista täällä. Erityisherkkyys ja vähemmistöön kuuluminen asettavat paineet kuitenkin aivan eri tasolle niin suhteiden luomisessa kuin pyrkimyksestä ”normaaliin.” Puretaanpa siis hieman taakkaasi, jotta voit valita itse, millainen olet ja haluat olla.

Erityisherkille ihmisille yhteiskunnan asettamista paineista juontuvat jäykät mallit toimia ennakkoluulojen luomilla tavoilla tuottavat erityisen syvää henkistä tuskaa.

Yleisimpiä pelkoja ihmissuhteiden osalta ovat hylätyksi tulemisen pelko ja luottamuspula. Samoista yhteiskunnan varjostuksista kärsivät myös muut parit. Aihe ei siis koske pelkästään naisten ja miesten välisiä suhteita.

Piirre tuo hankaluutta, mutta ei poista tarvetta inhimilliseen rakkauden tarpeeseen

Jokaisella on tarve kokea itsensä hyväksytyksi, kokea turvaa ja rakkautta. Ja sitä ei tulekaan poistaa, eikä peitellä. Seksismi tuo kuitenkin varjoja erityisherkkien ihmissuhteisiin ja vaikeuttaa inhimillisen tarpeen täyttymistä.

Joskus jo tästä tietoiseksi tuleminen voi vapauttaa sinut oman sisimpäsi kohtaamiseen ja suhteisiisi ja helpottaa liiallista painetta. Miksi? Siksi, koska..

Yhteiskunnan ihanne on epärealistinen

Naisilla on perinteisesti nähty vaade miellyttää miestä, olla viehättävä ja mukautua vanhanaikaiseen malliin.

Tällä hetkellä kuitenkin vaaditaan, että naisen tulisi saada myös toteuttaa vapaasti itseään, jaksaa työelämän paineita, olla kummallisen luonnottoman kova, mutta silti mukautua lukemaan toisten tarpeita ja miellyttää ympäristöään. Kun mukaan otetaan erityisherkkyys, vaatimukset ovat kovin epärealistisia.

Lue myös: Sinä ihana herkkis! Sinun ei tarvitse olla superyksilö – tarjoa itsellesi lempeyttä ja suojaa uupumiselta

Miehiä on kasvatettu kautta aikojen suorituskeskeiseen kulttuuriin. Jo aivan pieniltä pojilta odotetaan ”tosimieheksi” kasvamista ja tunteiden näyttämiseen ei tueta. Jako sukupuoliroolien odotuksille alkaa jo koulussa. Poikakoodiin asettuminen luo paljon paineita.

Erityisherkillä on usein huonompi itsetunto. Oman arvon kyseenalaistaminen tuo epävarmuutta lähestymiseen. Kaikki nämä yhdessä luo kuilun välille, inhimilliselle tarpeelle tulla rakastetuksi ja rakastaa ihmisenä toinen toistaan.

Erityisherkän miehen taakka on epäreilu ja kohtuuton. Sitä ei saisi olla herkkä, ei näyttää tunteitaan, silti tulisi pystyä kaikkeen ja vielä lisää, mutta myös olla valmis täyttämään muiden tarpeita.

Erityisherkkien miesten kanssa keskustellessani olen huomannut jokaisen kohdalla sen saman ulkopuolisuuden tunteen kokemuksen, joka johtuu yhteiskunnan asettamista vaatimuksista.

Monelle on ollut ristiriitaista elää niin kovien paineiden kanssa, sitä on jopa pelännyt olevansa autistinen. Kun kuormaan lisätään vielä herkkyyden piilottaminen, voin vaan kuvitella, miltä tuntuu elää ja olla tietämättömänä piirteestään. Sen kanssa saa onneksi pyytää tukea. Yksin ei kannata jäädä.

Monelle on myös ollut helpompaa vetää herkkyytensä suojaksi kova ja kaiken kestävä kuori. Ihminen ei kuitenkaan kestä sellaista loputtomiin ja painekattila räjähtää aina jossain kohtaa. Onneksi myös olen nähnyt valtavan monen uskaltavan irrottavan siitä. Tunteiden näyttäminen on enemmän kuin inhimillistä. Ei naisellista. Terve ja vapaasti virtaava tunne-elämä on hyvinvoinnille pohja.

Erityisherkkien naisten kanssa olen kohdannut samat mutkat ja kuopat. Riittämättömyyden tunne ja taipumus pyrkiä kummalliseen kaikkeen pystyvyteen luovat valtavan määrän turhia paineita. Näiden lisäksi..

Ennakkoluulot vaikuttavat projisointiin

Niin naisena kuin miehenä olet varmasti kuullut olevasi jotakin. Olet voinut kuulla toisen heittävän omia ennakkoluulojaan harteillesi. ”Naiset ovat aina niin vaativia!”, ”Miehet ovat tunteettomia sikoja!” ”Naiset aina kontrolloivat!” ”Miehiin ei voi luottaa!” ”Naiset haluavat aina puhua!” ”Miehet haluavat aina paeta!”

Tällaiset toisten kokemukset ja projisoituvat käsitykset heijastuvat aina uusien suhteiden luomisessa luottamusta rakentaessa. Tästä kärsivät niin naiset kuin miehet yhtälailla.

Sukupuolesta riippumatta jokaisella on tarvetta keskustella tunteistaan, tuoda esiin tarpeitaan ja saada olla inhimillinen. Sinä saat olla juuri sellainen kuin olet.

Kun huomioi vielä erityisherkkien taipumuksen ylivirittymiseen tavatessa uusia ihmisiä, alku voi olla hyvinkin haastavaa. Se ei kuitenkaan ole mahdotonta ja alun jälkeen helpottaa.

Koska meidät on jaettu perinteisiin sukupuoliin jo pienestä pitäen, kuilu välillä on jo sitä kautta aika suuri. Sen kuromiseksi kiinni erityisherkillä on vielä vaikeampaa. Varsinkin, jos on tullut syvästi satutetuksi aiemmissa ihmissuhteissaan.

Erityisherkät nimittäin ovat hyvinkin pisteliäitä tällaisessa tilanteessa. Sitä hakee luottamusta hyvinkin pitkään. Ja näin saa ollakin, ei tarvitse mennä muiden mukana.

Saat kuunnella itseäsi. Saat olla niin herkkä kuin olet, eikä kukaan voi tulla ottamaan kokemustasi pois, eikä kukaan ole oikeutettu arvostelemaan sinua herkkyytesi perusteella.

Kannattaa kuitenkin jatkaa pisteliästäkin tanssia toisen kanssa, ajan kanssa sitä ei astu enää niin kovin toisen varpaille. Luottamusta on mahdollista kasvattaa. Vaikka se olisi alussa hankalampaa, uskallan väittää, että erityisherkkä on viimeisin, joka jättää yrittämättä, mitä tulee suhteen rakentamiseen ja sen työstämiseen.

Mutta miksi avoimuus ja luottamus on erityisherkille hankalampaa nykyisessä yhteiskunnassa ja muutoksen myllerryksessä? Tarkastellaanpa sitä seuraavaksi..

Kyse on rakkaudenarkuudesta ja ylivirittymisen pelosta, jotka juontavat osaksi juurensa odotuksiin ihanteista

Syvällinen prosessointikyky, toisen aistiminen ja oman itsensä haavoittuvaiseksi asettaminen on jo aikamoinen koetinkivi erityisherkälle. Jos on saanut päälle vielä kuulla olevansa ei ihanteellinen sukupuolen edustaja, arkuus antautua läheisyydelle ja toiselle aitona omana itsenään voi olla hyvinkin pelottavaa.

Kun otetaan huomioon vielä tunnemyrsky ja se tieteellisesti todistettu tosiasia, että rakastuminen vaikuttaa erityisherkkään ihmiseen voimakkaammin, ollaan aikamoisen tilanteen edessä.

Lue myös: Tiedosta läheisyyden pelkojesi juurisyyt ja voita ne

Miehiltä ei odoteta herkkyyttä. Naiselle erityisherkkyyden kanssa eläminen voi olla yhtä vaikeaa. Itse jo piirteen kanssa eläminen asettaa omat hankaluudet yhteiskunnassa, jossa ei arvosteta herkkyyden tuomia hienouksia.

Se ei ole kuitenkaan millään tavalla syy kokea itseäsi huonommaksi. Päinvastoin. Jotta voit olla mahdollisimman oma itsesi, piirteestä oppiminen on sinulle elintärkeää. Silloin sinulla on kyky myös puolustaa supervoimaasi. Rakentaa juuri sinua tyydyttäviä ihmissuhteita.

Erityisherkkyys on jo itsessään piirre, joka ei vastaa vahvuuden, kovuuden ja suorituskeskeisen kulttuurin ihannetta. Jos tähän päälle on introvertti erityisherkkä, joka tarvitsee omaan sisäiseen maailmaan vetäytymistä ja omaa aikaa, taakka kasvaa vielä suuremmaksi.

Ylivirittyneisyyteen tutustuminen ja sen helpottaminen auttavat ensihätään. Sinun ei tarvitse pyrkiä supermiehen, eikä naisen rooliin. Erityisherkkyydessä on oma hienoutensa ja sen avulla solmitaan aivan erityislaatuisia ihmissuhteita. Sillä ei ole väliä, mitä muut ajattelevat.

Kun taas on kyse kasvatukseen sidottavista malleista, jotka vaikuttavat heikentyneen omanarvontunnon omaksumiseen lapsuudessa, tarvitaan hieman lähempää tarkastelua…

Lue myös: Tasapainota virittyneisyyttäsi näillä vinkeillä

Onko aikuisuuteen siirtyneen heikentyneen omanarvontunnon takana kasvatus?

Koska erityisherkkyys ei ole kovinkaan vanha löydetty piirre ja sen kanssa ja sen tueksi tehdään edelleenkin paljon töitä, kasvatukseen on aiemmin ujuttautunut tapoja, jotka vaikuttavat omanarvontunnon kehittymiseen. Monia erityisherkkiä on kohdeltu lapsuudessa vahingollisesti.

Niistä kärsitään edelleen niin tunnetaitojen kuin muidenkin psykologisten kykyjen kanssa ihmissuhteissa. Aivan joka puolella.

Näistä tietoiseksi tuleminen voi helpottaa taakkaasi aikalailla ja lisätä itseymmärrystäsi. Se, minkä tiedostaa, sille voi myös tehdä jotain. Oletko työstänyt lapsuuden kokemuksiasi herkkyyden näkökulmasta?

Kerroin aiemmin, että erityisherkkyyttä on sekoitettu ujouteen. Jos erityisherkkyyden kanssa ei ole saanut tukea lapsena, omanarvontunto ei pääse kehittymään. Se luonnollisesti vaikuttaa valtavan paljon läheisten ja avointen ihmissuhteiden rakentumiseen. Niin lähestymisen kuin luottamuksenkin rakentamisen kanssa.

”Ujous” on saattanut aiheuttaa ylisuojelemista lapsena, vaikka sitä erityisherkkä ei kaipaa, ainoastaan kannustavaa tukea.

Myös pojat ovat saaneet osansa. Koska yhteiskunnallinen vaikutus ihanteeseen sukupuolesta vaikuttaa myös ihannepojan kasvatukseen ja vanhempien vertailuun kasvatusmetodien kohdalla, pojista on joko kitketty herkkyyttä tai se on voitu kokea heikkoutena oman lapsen kohdalla.

Omanarvontuntoon ja itsetuntoon jääneet kolahdukset kannattaa kohdata. Siksi, että niiden katsominen ja tutkiminen uteliaasti lempeän herkkyyden ymmärtäjän kanssa auttaa havaitsemaan kokonaiskuvan paljon laajemmin.

Kun ymmärrät herkkyyttäsi mahdollisimman paljon ja syvästi, opit näkemään, ettei vika ole millään tavalla sisäisesti sinussa.

Epäilemättä nämä vaikuttavat kaikki yhdessä itsetuntoon ja myöhempään elämään. Onneksi taakkaa puretaan kuitenkin nykypäivänä hyvin. Herkkyydelle annetaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän arvoa.

Jos siis olet joskus paininut sukupuoliodotusten kanssa, saatat nähdä elämäsi ja herkkyytesi nyt hieman eri tavalla.. kaikkeen on hyvinkin luonnollinen syy.

Kuinka vapauttavaa voikaan olla päättää itse millainen on ja mitä elämältään haluaa? Jos kaipaat lapsuutesi ja oman elämäsi uudelleen tarkastelua erityisherkkyysen valossa..

Se vaatii sisäisten haavojesi työstämistä

Ei ole olemassa täydellistä lapsuutta, eikä täydellistä vanhemmuutta. Erityisherkät ovat kärsineet kuitenkin vieläkin enemmän vahingollisesta lapsuudestaan. Jos koet, että tarvitset tukea sisäisten haavojen parantamiseen, hanki sitä. Anna itsellesi lupa toipua. Surra.

Kerron vielä tulevan julkaisun parissa psykoterapiasuuntauksista sisäistä työtä varten. Erityisherkät ovat luotuja sisäisten asioiden tarkasteluun ja henkiseen kasvuun. Psykoterapia ei ole kuitenkaan ainut vaihtoehto työstää menneisyyttään ja sukeltaa hengellisyyteen ja elämän rosoisuuteen ja kauneuteen.

Apua löytyy myös:

  • Kiintymyssuhteesi määrittämisestä ja sen työstämisestä kohti turvallista
  • Kirjoista
  • Kursseista
  • Vertaisryhmistä
  • Itseopiskelusta ja itsetuntemuksesi syventämisestä erityisherkkyyden valossa, ei ”normaalin” ja ”enemmistön” mukaisesta, joka saa vain lisää huonommuuden tunteita aikaan ja täysin turhaan
  • Itsetuntosi työstämisestä – elämän tarkastelu erityisherkän kanssa auttaa saamaan asioihin täysin uudenlaisen ja eheyttävän näkökulman
  • Lapsuuden haavojen työstöstä, sillä jäljet ovat syvempiä kuin muilla
  • Vuorovaikutustaitojen parantamisesta ja
  • Itsetuntemusohjauksesta

Toivottavasti uskallat siis kääntää nurin vanhat mallit ja toteuttaa itseäsi juuri niin kuin se sisimmässäsi hyvältä tuntuu. Olipa tiesi mikä tahansa, oman elämäsi tarkastelu herkkyyden valossa on hyvin eheyttävää ja korjaavaa.

Ymmärrät paljon enemmän reaktioitasi ja tapahtumia, kun tarkastelet niitä piirteestä oppimisen jälkeen.

Ennen kaikkea saat purkaa ennakkoluuloja, joiden omaksumista et ole valinnut. Olet enemmän kuin ansainnut sen. Erityisherkkyys rikastuttaa jokaista ihmissuhdetta, pariutui sitä kaltaisensa tai ei erityisherkän kanssa.

Ja kannattaa muistaa, että paras tapa lähentyä toisen kanssa haavoista ja läheisyyden peloista huolimatta on olla rehellisempi ja avoimempi itse. Se voi tuntua hyvin raskaalta ja työläältä olla välittämättä suojamuuriensa laskemisesta.

Vain sitä kautta voi kuitenkin nähdä, onko aitous ja oma itse ne, jotka saavat vastakaikua. Jos ei, olet oppinut tulevaisuuden varalle itsestäsi paljon. Sydänsurut eivät koskaan ole helppoja. Ne kuitenkin opettavat aina ja kasvattavat. Parhaimmillaan arvostamaan uutta suhdetta ja itseäsi.

Millaisia vaikeuksia ihmissuhteiden kanssa olet kokenut? Minkä olet kokenut kaikkein haastavammaksi?

? Veera

Instagram veerajahn
Facebook Eheyden lähde
[email protected]

Lähteet mukaillen

Aron, Elaine N. Erityisherkkä ihminen. 2020. Otava.

Aron, Elaine N. Erityisherkän ihmisen harjoituskirja. 2017. Otava.

Heiskanen, Heli. Herkkyyden voima. Opas omannäköiseen elämään. 2019. Origonova.

Jaeger, Barrie. 2005. Making Work Work for the Highly Sensitive Person. McGraw-Hill Professional.

Sand, Ilse. 2016. Highly Sensitive People in an Insensitive World: How to Create a Happy Life. Original Danish title: Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle. (Loving Yourself – a guide for highly sensitive people and other delicate souls). Jessica Kingsley Publishers.

Cassil, Amanda. 2020. The Empowered Highly Sensitive Person: A Workbook to Harness Your Strengths in Every Part of Life. Callisto Media.

Vastaa