Kategoriat
Tunnelukot

Riittämätön itsekontrolli – kun impulsiivisuus kiilaa pitkäjänteisyyden edelle

Löytyikö sinulta tunnelukko -testissä riittämättömän itsekontrollin tunnelukko? Käyn tässä julkaisussa lävitse sen aikaansaamaa toimintaa ja ajattelukierrettä, jotta voit työstää lukkoasi auki. Jos sinulta jäi aloitusjulkaisu blogisarjasta lukematta, pääset siihen tästä.

Vaikka lukon vaikutuksesta tähtää mielellään helpompiin ja nopeamman tyydytyksen tuomiin ratkaisuihin, toiminta itse asiassa juuri kääntyykin itseä vastaan, sillä pidemmän tähtäimen tavoitteiden saavuttaminen ja merkityksellisemmän elämän kokeminen jää pikahelpotusten varjoon.

Tämän harmitusta tuovan toistuvan kaavan toteuttamisen ei tarvitse kuitenkaan olla elämän merkityksellisyyden kokemisen esteenä, sillä lukkoa on hyvinkin mahdollista alkaa avaamaan. Se kysyy kuitenkin tahtoa ja halua – onko sinusta siihen?

Tämä tunnelukko

 • saa aikaan lapsen kaltaista impulsiivista käytöstä – se ikään kuin estää olemasta aikuinen
 • ohjaa mielihyvän lähteille ja pois päin epämieluisista asioista
 • saa aikaan keskittymisen vaikeutta ja sen vaikutuksesta on hankalaa viedä asioita maaliin saakka
 • altistaa riippuvuuksille
 • näyttäytyy itsekurin puutteena sekä
 • hallitsemattomina haitallisina tunteenpurkauksina

Riittämättömän itsekontrollin tunnelukko onkin siitä viheliäinen, että sitä tukee hauskan seuran tarjoajan -titteli ja sen tuoma hyvältä tuntuva suosio ystäväpiirissä. Kumppanina tunnelukkoa tukee toisen tarjoama ihailu nautintoja hankkivasta ja tarjoavasta ihmisestä. Nämä edellämainitut todellisuudessa kuitenkin estävät pidemmän tähtäimen tavoitteiden saavuttamisen, usein myös jo niiden asettamisen.

Lukko vaikeuttaakin parisuhteessa tunnesiteen syvenemistä, sillä mielihalut vievät mennessään ja parisuhde jää näin vähemmälle huomiolle. Kumppani närkästyykin usein tähän jäädessään jatkuvasti nautintojen ja impulsiivisuuden toiminnan varjoon.

Kumppanille tämän lukon toiminta näyttäytyykin

 • Lapsenomaisena käytöksenä
 • Mahdollisimman nopeiden nautintojen saavuttamisena pidempi aikaisten tavoitteiden ja saavuttamisen jäädessä sivummalle
 • Tavalla, jossa jää jatkuvasti kakkoseksi ja luonnollisesti tuo mielipahaa
 • Rutiinien tekemisen välttelynä
 • Tehtävien ja velvollisuuksien hoitamattomuutena
 • Päätösten tekemisenä pelkkien tunteiden pohjalta

Tunnelukkotyöskentely luonnollisesti tämän lukon vaikutuksesta on vaikeaa. Tämän lukon avaaminen ei tunnu hyvältä. Lukko estää myös muiden tunnelukkojen avaamista. Parisuhteessa ja arjessa lukko ajaakin usein tekemään asioita puolihuolimattomasti. Toinen turhautuu, kun jatkuvasti paikkailee toimintaa. Tämä myös luonnollisesti syö arvostusta ja luo jatkuvaa turhautumisen tunnetta. Usein kuitenkin jo pelkkä oman toiminnan tunnistaminen helpottaa jo paljon painetta.

Tälle lukolle on tyypillistä jojo-efekti

Lukkoaan vastaan usein hyökkää tiedostamattaan liiallisella kontrolloinnilla. Tällöin pitää tunteita sisällään, kun välttelee impulsiivisen toiminnan nousemista pintaan. Kun kompensoi impulsiivista toimintaa, pyrkii näinkin liialliseen kontrolliin – ei salli itselleen lainkaan mielihyvää tuottavia asioita, jotta ei repsahda impulsiiviseen toimintaan.

Tämä toiminta onkin käytännössä sitä, että kontrolloi sisäistä lastaan tiukilla säännöillä.

➡️ Sisäinen lapsi jää vaille aikuisen osan huomiointia ja murtautuu esiin taas impulsiivisesti.

➡️ Vaikka aikuisen osan vahvistaminen ja omien syvempien tunteiden ja tarpeiden huomiointi sekä armollisuus olisivat avaimia jatkuvalle tyytymättömyyden tunteelle, kontrollointi lisääntyy tai impulsiivinen toiminta.

➡️ Sitä ottaa taas itseään niskasta kiinni ja kierre toistuu.

➡️ Impulsiivisena ottaa takaisin kaiken, josta jäi vaille ankarana ja kontrolloivana.

Tämän tunnelukon syntyyn on vaikuttanut

Usein liian vähäinen ja jopa liiallinen kuri lapsuudenperheessä. On joutunut asettamaan itselle rajoja, kun toimintaa ei ole ohjattu. Usein takana onkin vanhempien omia ongelmia, poissaolevuutta jne. Henkinen läsnäolo on jäänyt lapsuudessa vähäiseksi, vaikka se olisi ollut tärkeää.

Myös vanhempien liian heppoiset omat rajat ja äkkipikaisuus ovat taustalla usein syynä tunnelukon syntymiselle. Keskitien mallia ei ole ollut. Mallin puuttuminen onkin usein tunnelukon vaikutuksesta johtanut nuorempana käytökseen, joka purkautuu kodin ulkopuolella.

Vaikka sitä olisi ollut vaille turvallisuuden tunnetta tuovia rajoja ja lempeää ohjausta ja läsnäoloa, ääripäiden mallit saakin aikaan soutamista ja huopaamista. Tapa on hyvin inhimillinen, koska siihen ja sen kanssa on kasvanut. Se mistä on jäänyt paitsi tuntuukin luonnollisesti myöhemmin vieraalta.

Liiallisen kurin malli lapsuudessa on usein taustalla tunnelukon tuomalle korostuneelle vapauden tarpeelle. Aikuisena tapa tuokin usein sääntöjen rikkomista ja oikeutusta käytökseen.

Pitkällä aikavälillä toiminnalla onkin haitallisia vaikutuksia niin itselle kuin parisuhteellekin mitä erilaisimmissa tilanteissa. Impulsiivisuus ja liiallisen vapauden tarpeen korostaminen ja näiden vaihtelu tuo myös kumppanille epävarmuutta ja pelkoja pintaan.

Tunnelukkoa voit alkaa saamaan auki

 • Pyrkimällä luomaan rajoja, jotka eivät ole ääripäiden kautta toteutettuja
 • Kun saat edelleen nauttia hyvistä asioista, niiden täysi kieltäminen ei johda jojo -efektiin
 • Tarkastelemalla omaa lapsuuden malliasi – millaista ohjausta olisi kaivannut ? Mitä olisi ollut vaille ?
 • Opettelemalla hallitsemaan impulsseja: niitä ei tarvitse kieltää, mutta niiden mukana ei tarvitse holtittomasti mennä. Itseä voi myös oppia palkitsemaan pidemmän tähtäimen tavoitteiden saavuttamisen kautta. Usein tuki ja ohjaus on tälle kohdalle välttämätöntä ja aluksi myös tavoitteiden asettamisessakin.
 • Tutkimalla syvällisemmin omia sisäisiä tarpeitasi – mitä todellisuudessa kaipaisit ja haluaisit, kun tunnelukko aktivoituu? Mitä jojo-efektin ja vapauden tarpeen takana oikeasti autenttisesti on?
 • Vaikeiden tunteiden kohtaamisen kautta. Se ei ole aluksi helppoa, mutta kantaa ajan saatossa hedelmää.
 • Vahvistamalla sisäistä turvallisuuden tunnettasi (Sisäinen lapsi -blogisarja on tähän hyvä. Pääset siihen kiinni täällä.)
 • Tulevien blogijulkaisujen kattavilla työkaluoppailla ??

On lohduttavaa ymmärtää, että impulsiivinen toiminta on selviytymiskeino. Se toimii vaikeiden tunteiden kanssa pärjäämisessä hetkellisesti, mutta tuo usein vain lisää haittaa. Näiden kaavojen tutkiminen ja tarkastelu on hyvin tärkeää, jotta pääsee kiinni syvimpien tunteiden ja tarpeiden lähteille.

Omia tunteitaan voi koska tahansa oppia kohtaamaan ja tutkimaan – niiden takana on usein kauan mitätöityjä ja kuulluksi tulemattomia syvempiä tarpeita. On kuitenkin hyvä tarkistaa, onko myös oikeutuksen tunnelukon kantaja.

Millaisia ajatuksia riittämättömän itsekontrollin tunnelukko sinussa herättää?

? Veera

Instagram veerajahn
Facebook Eheyden lähde
[email protected]

Lue myös:

Estyneisyyden tunnelukko – kun tunteitaan on hallittava jatkuvasti

Rankaisevuuden tunnelukko – kun on vaikeaa olla armollinen itseä kohtaan

Kietoutuneisuuden tunnelukko – kun on sisältä ohjautuva pakko jakaa kaikki toisen kanssa

Hylkäämisen tunnelukko – kun koet hylkäämistä silloinkin, kun siitä ei ole kyse ja lähelle hakeutuminen on vaikeaa

Hyväksynnän haun tunnelukko – kun on mukauduttava kelvatakseen

Lähteet mukaillen:

Takanen, Kimmo. Tunne lukkosi – Vapaudu tunteiden vallasta. 2011. WSOY.

Takanen, Kimmo. Murra tunnelukkosi. Työstä tunteet, toimi toisin. 2017. WSOY.

Takanen, Kimmo. Parisuhteen tunnelukot. Avaimia toimivaan rakkauteen. 2019. WSOY.

Young, Jeffrey E. Klosko, Janet, S. Suom. Tuulari, J. Avaa tunnelukkosi. Vapaudu elämään täydesti. 2014. Kansanvalistusseura

Vastaa