Kategoriat
Tunnelukot

Oikeutuksen tunnelukko – kun sallii käytökselleen oikeutuksen, eikä tarvitse olla samalla viivalla toisten kanssa

Löytyikö sinulta tunnelukko -testissä oikeutuksen tunnelukko? Tässä postauksessa pääset tunnistamaan siitä kumpuavaa toimintaa ja ajatteluakin, jotta voit työstää lukkoasi auki.

Oikeutuksen tunnelukko estääkin hyvin vahvasti kasvun ihmissuhteissa. Kun saa kiinni siitä, mistä lukko on saanut alkunsa ja millä tavalla se elämässä ilmenee, on mahdollisuus hyväksyä sen itseään vastaan kääntyvää toimintaa laajemmin.

Oikeutuksen lukko saakin usein asettamaan itsensä toisten kanssa eri viivalle. Se saa aikaan ajatusmalleja, että voi käyttäytyä eri tavalla kuin muut. Kuin säännöt eivät koskisi itseä lainkaan.

Lukon aktivoima toiminta herättää luonnollisesti muissa närää ja mielipahaa. Ennen kaikkea lukosta kärsii eniten itse. Mutta miten ja miksi?

Todellinen vapaus elämässä syntyy vapaudesta kokea tunteensa aidosti ja omat kokemukset huomioiden

Oikeutuksen tunnelukko antaa kuitenkin uskomuksia siitä, että on parempi kuin toiset. Sitä ei tarvitse toimia samojen sääntöjen ja lakien mukaan muiden kanssa. Lukko tuokin ajattelua erityisyydestä.

Jokainen haluaa tulla kuulluksi. Sen sijaan, että itsensä nostaa muiden yläpuolelle, koskaan ei ole myöhäistä oivaltaa sitä tosiasiaa, että vapaus tuntea ja tulla kuulluksi itse itselleen on jokaisen meidän etuoikeus.

Jokaiselta meiltä voidaan viedä pois asioita ja ihmisiä. Koskaan ei kuitenkaan voida viedä sitä vapautta hyväksyä itse itsensä ja olla kunnioittava myös muita kohtaan. Olla myötätuntoinen itselle ja myös toisille. Olla tarrautumatta katkeruuteen ja itsekkyyteen.

Se, että oman haitallisen toiminnan sijaan uskaltaakin kohdata sisimmässä kuulluksi tulematonta kipua luo laajemman ja viisaamman itsen. Ymmärrystä. Kokonaisuutta. Vapautta.

Haitallisen toiminnan oikeuttamisen sijaan sitä ei siis eristäkään enää muita itsestään vaan uskaltaa kasvaa itse ja myös muiden kanssa. Sitä ottaa ja saa ottaa vastuun omista tunteistaan ja niiden työstämisestä.

Vapaus ei ole siis sitä, että saa tehdä, mitä haluaa. Vapaus on sitä, että ei tarvitse pelätä, millaisia ajatuksia ja tunteita itsessä herää. Vapaus on uskallusta myös katsoa omiin varjoihin.

Oikeutuksen tunnelukko kääntyykin itseä vastaan

 • Kun parisuhteessa ei ole valmis näkemään omaa varjoa ja kipukohtia. Niitä hetkiä, kun olisi tilaa inhimilliselle kasvulle ja mahdollisuus lähentyä ja kasvaa toisen kanssa. Sitä kieltää tämän itseltään kapinoimalla kasvua vastaan.
 • Vaikka oman toiminnan oikeuttaminen aiheuttaisi toisessa mielipahaa, lukon vaikutuksesta oman toiminnan sallii silti itselleen. Toinen etääntyy.
 • Kun jatkuvasti katsoo lukon läpi itseään, pidemmällä aikavälillä toiminta ei olekaan enää järkevää. Sitä jää pysähdyksiin.

Vaikka omasta lukosta käsin ajattelu on loogista

 • Toinen näkee usein käytöstä, joka on lyhytnäköistä. Sallimalla itselleen jatkuvasti toimintaa, joka tähtää nopeaan mielihyvään, toisesta tuntuu usein kuin vieressä olisi rajaton pieni lapsi.
 • Toinen saa sanoa ei ja sitä tulee kunnioittaa.
 • Oman itsensä etusijalle laittaminen saa muut kaikkoamaan ympäriltä.

Oikeutuksen lukko onkin saanut alkunsa lapsuudessa

 • Kun on kokenut jatkuvaa yltäkylläisyyttä, eikä ole kokenut, että toisella ei ole välttämättä samaa kokemusta
 • Ei ole asetettu ja opetettu rajoja, ne on jäänyt oppimatta, eikä niitä tunnista myöhemminkään
 • Kun ei ole edellytetty sitä, että tulisi osata asettua toisen asemaan, sen oppiminen viekin aikaa myöhemmin

Voikin olla hyvin surullista huomata, että asioita ei ole opetettu lapsuudessa. Se, mitä ei ole ollut, saa myös aikaan mielipahaa jatkuvasti ympärillä aikuisena. Vaikka lukko on hyvin ymmärrettävä, aikuisena sen saama toiminta kääntyykin itseä vastaan. Onneksi empatiataitojaan voi aina kehittää.

Voit opetella

 • Asettamaan itsellesi rajoja, jolloin turvallisuuden tunnetta ei tarvitse hakea ulkopuolelta
 • Vaikka lapsuuden perheessä ne olisi puuttunut, rajojen tutkiminen ja asettaminen luo sisäistä turvaa myöhemmin
 • Myös temperamenttipiirteisiin tutustuminen lisää yhteistyökykyjä, kun sallii muiden olla sitä, mitä on, voi sallia myös itselleen saman ilman oikeuttavaa toimintaa
 • Ihmissuhteissa ihmissuhdetaitojen oppiminen luo kasvua ja tuo onnistumisen tunteita, sitoutumalla huomaa, että on mahdollista oppia myöhemminkin
 • Kun oppii arvostamaan yhdessä toimimista, oppii arvostamaan myös rajojaan
 • Kun huomaa vapauden olevan aina itsessään ilman, että sitä tarvitsee hakea erikseen, on helpompaa tulla myös toisten kanssa toimeen

Seuraavan tunnetyökalun käytöstä on paljon apua, kun haluat edistyä avaamisen kanssa

 1. Kun huomaat oikeutusta ajatuksissasi, huomioi se. Sille ei tarvitse tehdä mitään, annat sen vain olla.
 2. Harjoittele hyväksymistä. Voit hengittää ja keskittyä vain hyväksymisen kokemiseen.
 3. Mitä voisikaan olla oikeutuksen takana? Ilman, että sille tarvitsee tehdä mitään.
 4. Salli itsellesi myötätuntoa. Voit laittaa kätesi sydämesi päälle ja antaa hetken olla. Ole ystävällinen itseäsi kohtaan.
 5. Toimi viisaasti hetken jälkeen, sen sijaan, että antaisit oikeutuksen viedä mennessään.

Oikeutuksen tunnelukon avaaminen vaatiikin sen

 • Että on valmis katsomaan menneisyyteen ja ottamaan opiksi ja löytyy aito tahto ja halu ymmärtää
 • Että on valmis katsomaan hetkiin, joista oikeutuksen on oppinut
 • Että on valmis myöntämään omaa toimintaa ja haluaa kasvaa etuoikeutetun toiminta – ja ajattelumallista

Pelkkä ajatustasolla asioiden huomaaminen ei saakaan lukkoa auki. Usein oikeutuksen huomaa ja tuntee, mutta tunteiden purkaminen ja kohtaaminen ja rakentava hyväksyminen jää oikeuttaman toiminnan varjoon. Mielipaha lisääntyy.

Mistä voisitkaan aloittaa? Kuinka sinun olisi mahdollista nauttia enemmän yhteenkuuluvuuden tunteesta yhdessä muiden kanssa? Mitä tunnetyökalulla voitkaan saada aikaiseksi?

? Veera

Instagram veerajahn
Facebook Eheyden lähde
[email protected]

Lue myös:

Mistä tunnelukoista kärsit eniten?

Alistumisen tunnelukko – kun omilla tunteilla ja tarpeilla ei ole merkitystä

Lähteet mukaillen

Takanen, Kimmo. Tunne lukkosi – Vapaudu tunteiden vallasta. 2011. WSOY.

Takanen, Kimmo. Murra tunnelukkosi. Työstä tunteet, toimi toisin. 2017. WSOY.

Takanen, Kimmo. Parisuhteen tunnelukot. Avaimia toimivaan rakkauteen. 2019. WSOY.

Young, Jeffrey E. Klosko, Janet, S. Suom. Tuulari, J. Avaa tunnelukkosi. Vapaudu elämään täydesti. 2014. Kansanvalistusseura

Vastaa