Kategoriat
Rajat

Missä kulkevat sinua suojaavat rajasi?

Avasin jo hieman yleisesti rajoja aiheena täällä. Tänään haluan jakaa sinulle lisää ajatuksia rajojen asettamisesta, mutta myös helpon harjoituksen, jolla voit omiasi tarkistella ja jäsentää.

Ihan jo emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta selkeät rajat ovat valtavan tärkeitä – aivan jokaiselle meistä. Jos rajojasi on rikottu hyvinkin paljon tai et ole ehkä välttämättä saanut ansaitsemaasi tukea niiden harjoittelussa ja asettamisessa, työ tuntuu alussa yhtä epämukavalta kuin liian pienet kengät. Se on hyvin luonnollista.

Ole kuitenkin huoletta, opit varmasti. Ja mikä tässä on kaikkein parasta, itsearvostuksesi kasvaa samassa tahdissa taidon kehittymisen kanssa.

Voit napata tästä itsellesi työkirjan rajojesi asettamisen tueksi. Työkirjan voit tulostaa ja täyttää omaan tahtiin juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

Pelko tuoda rajansa esille ilman harjoittelua aktivoi hyvin ymmärrettävästi suojamoodin

Sellaista asiaa, jota ei ole harjoitellut, on kohtuutonta vaatia itseltä sujumaankaan. Usein omien rajojen asettaminen, niistä kertominen tai omista rajoista kiinni pitäminen nostaa pelon ja selviytymismoodin alussa pintaan. Samaa voisi verrata siihen, että lähtee esiintymään ilman valmistautumista. Ei siis ole ihme, jos tällainen jännittää. Sisäinen kriitikkomme on uuden edessä suojeleva, mutta sen mukana ei tarvitse mennä.

Ajan kanssa voit oppia mitä tahansa, vaikka rajojen asettaminen voi alussa tuntua kuin toiselta kokopäivätyöltä.

Myös omien rajojen vahvistaminen saa muissa esiin usein vastarintaa. Varsinkin, jos on ollut aina ihminen, joka tekee kiltisti kaiken ja suostuu aina olemaan valmiina, kun pyydetään. Se tuo hämmennystä muissa esiin – miksi et enää suostukaan aivan kaikkeen?

Oma sisäinen työ rajojensa hahmottamisessa voi nostaa myös valtavasti surua pintaan. On hyvin raskasta huomata, jos on ollut toisten kynnysmattona. Se kysyy aikaa toipua. Anna itsellesi juuri niin kauan aikaa kuin tarvitset.

Traumatisoivat olosuhteet altistavat myös rajattomuudelle. Siksi on ensisijaisen tärkeää hakeutua turvallisten ja luotettavien ihmisten seuraan, kun elämässä kohtaa henkistä kipua. Ja ikävä kyllä aina se turvallinen ja kannatteleva seura ei löydy myöskään kotoa. On kuitenkin valtavan rohkeaa hakeutua auttavan tahon luokse. (Olen listannut muita aputahoja tänne.)

Pidemmän rajojen asettamisprosessin läpikäyminen henkisesti itsensä kanssa luo myös ajoittain yksinäisyyden tunteita. Tämä on eheytymisessä hyvin luonnollinen vaihe. Elintärkeä oman itsearvostuksen kasvu järisyttää rajapintoja syystäkin. Myös rajojesi ilmaisu voi olla hyvin jyrkkää alussa. Sekin kuuluu osaksi prosessia, eikä sitä tarvitse säikähtää.

What ever you are willing to put up with is exactly what you will get.

– Unknown

Terveet rajat joustavat ja vahvistavat sinun ääriviivasi näkyväksi toisille

Aika, oikeat työvälineet ja luotettava ammattilainen parantaa. Prosessi luo voimaannuttavaa elintilaa irrottauduttaessa vahingollisista olosuhteista. Oman itsensä näkeminen ja kokeminen selkeästi erillään toisista, muttei liian kaukana – nostaa ajan saatossa hyvinvointia. Määritellyt rajat tuntuvat kokonaisuudessaan hyvältä, vaikka alussa hyvin rajattomalle se on vierasta ja uutta.

Terveillä rajoilla kykenee päästämään lähelle joustaen hyvää, positiivisia asioita, hyväntahtoisuutta ja täyttymystä tuovia tekijöitä. Selkeät rajat helpottavat pitämään poissa ilkeyttä ja vahingollisia asioita.

Oman itsensä löytäminen uudesta näkökulmasta, suojaavasta ja turvallisesta ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys vahingollisissa olosuhteissa kärsineille. Oppiminen kysyy sinnikkyyttä harjoitella ja asettaa etusijalle:

  • Sisäisen turvallisuuden tunteen vaalimisen
  • Toipumisajatteluun sitoutumisen: ”haluan itselleni hyvää ja myös ansaitsen parempaa”
  • Rehellisyydelle antautumista – kun asioita ei pidä piilossa, rehellisyys luo turvaa ja vahvistaa sisäistä turvallisuuden tunnetta
  • Myötätuntoa itseä kohtaan ja sille suostumista, vaikka se voi tuntua vieraalta ja
  • Iloitsemista hyvällä omallatunnolla siitä, että vastuunottaminen itsestä ja omista rajoista tuovat syvän suojan lähteen pidemmällä tähtäimellä – huolimatta menneisyyden kokemuksista

Daring to set boundaries is about having the courage to love ourselves even when we risk disappointing in others.

– Brene Brown

Missä sinun rajasi kulkevat? Oletko niistä tietoinen?

Kuvasin samaa asiaa jo hiukan eri tavalla, mutta hyvinkin havainnollistavasti täällä. Ei ole lainkaan selvää aina, kuinka paljon ympärillä olevat ihmiset ja ympäristö itsessään meihin vaikuttaa. Hyvin moni tulee sille sokeaksi. Siksi oman ajan ottaminen itselle on hyvin tärkeää. Se on panostusta omaan hyvinvointiisi.

Rajat myös tulevat punnittavaksi elämänkokemuksen myötä, iän karttumisen seurauksena ja kriisien ja arvojen muuttumisen yhteydessä. Varmaan muistatkin elämästäsi tällaisia tilanteita ja oivalluksia – kun olet kasvanut joistakin asioista ja olosuhteista. Silloin on hyvinkin luonnollista asettaa omat rajansa uudelleen.

Kukaan muu ei kuitenkaan voi asettaa niitä toisen puolesta. Kukaan ei voi tehdä sitä sisäistä työtä sinun puolesta.

Seuraavalla työkalulla on hyvä hahmottaa tämän hetkisiä rajojasi:

Jos ajattelet itsesi huoneen keskelle ja sinua ympäröi sinua suojaava rajakehä – millä tavalla pohdintakysymykset muokkaavat rajojasi nyt?

Mitä on rajaseinäsi sisäpuolella? Mikä voi nyt jäädä sen ulkopuolelle? Anna tälle harjoitukselle lempeän kärsivällisesti aikaa. Kuuntele tuntojasi.

No entä sitten, kun niitä rajojaan tulisi vielä ilmaista muille? Hyviä esimerkkejä listasin julkaisun työkirjaan.

Hyvä muistisääntö ja kannustava neljän kohdan pikakooste omien rajojen ilmaisuun ja esilletuomiseen emotionaalisesti löytyy tästä:

Ensin omat rajat tulee selvittää. Sen jälkeen sinun on mahdollista kuunnella tuntojasi ja niiden takana olevia tarpeita. Voit ilmaista, mitä haluat ja mitä tarvitset. Kun rajasi saavat selkeät muodot, sinun on myös mahdollista pitää niistä kiinni. Yhtä tärkeää on myös asettaa sellaiset rajat, joita kukaan ei saa rikkoa. Niiden esille tuominen luo kunnioitusta ihmissuhteisiisi. Kun arvostat itse itseäsi ensin – muutkin tekevät niin.

Millaisia ajatuksia? Tuntuuko rajojen hahmottaminen vaikealta vai jopa ehkä hieman helpommalta julkaisun vinkkien jälkeen?

Tutustu myös:

Mistä sinä alat ja mihin sinä loput?

Rajat tulevat todeksi peileistä, joihin katsomme – ilman peiliä emme voi nähdä itseämme

<3 Veera

[email protected]

Instagram veerajahn

Facebook Eheyden Lähde

Lähteet mukaillen

Katherine, Anne. 2000. Where to Draw the Line: How to Set Healthy Boundaries Every Day. Touchstone.

Katherine, Anne. 1998. Boundaries: Where You End And I Begin: How To Recognize And Set Healthy Boundaries. MJF Books.

Katherine, Anne. 2004. When Misery is Company: End Self-Sabotage and Become Content. Hazelden Publishing.

Najavitz, Lisa M. 2002. Seeking Safety. Guilford Publications. 

Vastaa