Kategoriat
Tunnelukot

Kietoutuneisuuden tunnelukko – kun on sisältä ohjautuva pakko jakaa kaikki toisen kanssa

Löytyikö sinulta tunnelukko -testissä kietoutuneisuuden tunnelukko? Voit oppia tunnistamaan ja tiedostamaan tämän julkaisun äärellä sen aktivoivaa toimintaa ja ajattelua, jotta pääset kiinni niihin hetkiin, kun lukko on mahdollista murtaa. Mikäli koko tunnelukkosarjan aloitusjulkaisu jäi sinulta välistä, voit lukea sen täällä.

Läheisyys on jokaisen meidän ihmisen perustarve. Kun on kyse kietoutuneisuuden tunnelukon aikaansaamasta toiminnasta, sisimmässä tuntuu siltä kuin ei pärjäisi ilman toista. Läheisyyden tarve menee liiallisuuksiin ja vaikuttaa juuri päinvastoin – toisen ajaa kauemmaksi itsestään.

Kietoutuneisuuden tunnelukko ei ole riippuvaisuuden tunnelukon kanssa samanlaista tarvetta pakonomaiseen yhteyteen. Riippuvaisuus on enemmän arjessa selviämisen vaikeutta ilman toista.

Kietoutuneisuuden lukko taas saa tuntemaan jatkuvaa ja haitallista tyhjyyden tunnetta siitä, ettei saa tuntea alituista tunnetason yhteyttä toisen kanssa. Lukon vaikutuksesta puuttuu terve erillisyys. Elämästä katoaa merkityksellisyys ilman toisen läsnäoloa.

Kietoutuneisuuden tunnelukosta lukeminen ja siihen syvemmin tutustuminen voi olla kipeä, mutta kasvattava kokemus. Tämä tunnelukko saakin sinut toimimaan tavalla, joka vie toisen etäämmälle itsestäsi.

Tunnelukko ei ole millään tavalla sinun syysi, sen syntymiseen on myös vaikuttanut hyvin ymmärrettävät seikat. Ja kun tutustut niihin kohta, saat kiinni oikeista ratkaisun avaimista, joiden avulla sinun ei tarvitse kärsiä pakottavasta tarpeesta olla kiinni toisessa jatkuvasti – voit päästä eroahdistuksesta irti.

Voit oppia nauttimaan yksin olemisesta ja myös kaipauksesta. Alat huomata, että toinen palaa takaisin ja myös mielellään, kun saa tilaa hengittää.

No miten tämä lukko ilmenee elämässä?

 • Kietoutuneisuuden tunnelukko saa aikaan sisäistä pakon tunnetta siitä, että kaikki tunteet, ajatukset ja tapahtumat on jaettava toisen kanssa
 • Toisesta haluaa tietää myös samalla volyymillä asioita, joka usein tuntuu toisesta painostavalta ja ahdistavalta
 • Kun toisen lähelle haluaa niin henkisesti kuin fyysisestikin koko ajan, toiselta loppuu happi
 • Sitä työntää toista pois omalla toiminnallaan ja pelkää samalla erillisyyttä
 • Näin lukko vahvistaakin juuri sitä, että suhteessa tukehtuu – vapaus rakkaudelle kasvaa kuihtuu

Terve erillisyys onkin sitä, että on oma yksityisyys ja suojaavat rajat parisuhteesta riippumatta. Tunnelukko on kuitenkin siitä ilkeä seuralainen, että se vahvistaa jatkuvaa sisäistä tyhjyyden tunnetta. Sitä ikään kuin tuhoaa omaa ihmissuhdettaan, vaikka ei haluaisikaan niin tapahtuvan. Tunnelukko voi näyttäytyä myös muissa ihmissuhteissa.

Yksinäisyyttä ja erillisyyttä vältelläkseen voi kietoutua omiin vanhempiin, sisaruksiin, ystäviin tai muihin ihmisiin. Sitä voi jakaa läheisemmin elämänsä vanhemman kuin oman kumppaninsa kanssa. Luonnollisin vaihtoehto kietoutuneisuuden kohteelle on äiti.

Läheiset välit perheeseen ovat luonnollinen asia. Tässä tunnelukossa ilmenee kuitenkin yhteyteen pyrkimistä, joka muistuttaa kuin symbioosia lapsuudesta. Kun omaa erillisyyttä ei ole muodostunut.

Kietoutumisen tunnelukosta kumpuava ajatusmaailma

ei olekaan aina vapaaehtoista. Se voi tuntua myös siltä kuin olisi pakotettu kietoutuvaan yhteyteen. Tunne turvallisuudesta puuttuu omasta sisimmästä itsestä. Mikä tahansa elämän kriisitilanne kaipaakin läheisten tuomaa turvaa. Tässä tunnelukossa on kuitenkin kyse jatkuvasta sisäisen turvattomuuden kokemuksen tuomasta kärsimyksestä, jota kietoutuvaan käytökseen verhoaa.

Tunnelukon vaikutuksesta voi tuntua siltä, että ei voi muuttaa kauas vanhemmistaan. Elämässä tehtävät valinnat peilautuvat vanhempien kautta. Sitä kantaa syyllisyyttä vanhempien tunnetiloista. Päivittäisestä yhteydenpidosta irrottautuminen voi olla ylitsepääsemättömän vaikea ajatus.

Vaikka kaipuu itsenäisyyteen ja omaan itseyteen olisi tärkeää:

 • Riitoja ilmaantuu kumppanin kanssa, kun kietoutuneisuus häiritsee myös parisuhdetta
 • Appivanhemmat voivat olla ne ensimmäiset, joilta kysytään mielipidettä tai joille halutaan jakaa asiat oman kumppanin sijaan
 • Kumppani voi kokea olevansa jatkuvasti sivuutettu ja kokea sisimmässään, ettei ole tärkeä
 • Yhteydenpito on niin tiivistä, että se kuormittaa parisuhdetta ja luo erillisyyttä parisuhteeseen

Kietoutuneisuus onkin syntynyt syyllistymisen tunteesta lapsuudessa

Se myös on kasvupohja tunnelukolle, jotta syyllisyyttä ei tarvitsisi tuntea aikuisena. Usein lapsuudessa onkin joutunut kokemaan voimakasta syyllisyyden tunnetta, jos ei ole osoittanut vanhemmilleen huolenpitoa ja läheisyyttä. Usein vanhempana saa myös kuulla syyllistävää puhetta kannustuksen sijaan. Ja näin lapsuuden draama toistuu.

Narsistinen vanhempi pitääkin lasta oman itsensä jatkumona, eikä erillisenä itsenä. Sen sijaan, että lapsi olisi tunteva ja tahtova yksilö, erillisyys jää vaillinaiseksi. Lapsi oppii ottamaan vanhempansa huomioon. Identiteetti jää kesken ja oman itsensä alkaa näkemään muiden kautta. Aikuisuuteen kietoutuneisuus kulkeutuukin huomaamatta.

Kietoutuneisuuden tunnelukkoa voi aloittaa kuitenkin saamaan auki

 • Tekemällä tietoisen päätöksen vahvistaa omaa minuutta ja identiteettiä
 • Katkaisemalla symbioosisuhteen ja tutustumalla omaan itseen ja omiin rajoihin
 • Läheisyyden ja etäisyyden säätelyn voi oppia omien rajojen vahvistamisen tuloksena parisuhteessa
 • Omiin tarpeisiin ja tunteisiin tutustumalla – mitä minä haluan ja kaipaan? Kuinka voin oppia kannattelemaan itse itseäni, kun kietoutuneisuus aktivoituu? Nämä hetket ovat kipeitä ja raastavia, mutta juuri niitä avainhetkiä, kun erillisyys saa sijaa.

Ilman oman itsen tuntemista, kietoutuneisuus näyttäytyy usein myös

 • On/Off -toimintana: Jos en saa olla lähellä, olen kokonaan etäällä
 • Liiallisena etäisyyden ottamisena, jos lapsuudessa läheisyyden kokemus on syntynyt pelkästään tukahduttavan tuntuisesta läheisyydestä, sitä pitää toisen erillään itsestään hyvin luonnollisesta syystä tai ei halua parisuhdetta lainkaan
 • Kapinallisuutena: Sen sijaan, että toimisi omista tunteista ja tarpeista ohjautuen, kapinoikin kietoutuneisuuden kohteen tahtoa – sitä tekee myös itselleen näin hallaa
 • Täyden etäisyyden pitämisenä omiin vanhempiin: En jaa heidän kanssaan kuulumisia, enkä päästä heitä lainkaan lähelleni

Rikkirepivien tunteiden työstäminen helpottaa kuitenkin ajan kanssa. Tunnelukko on täysin mahdollista saada murretuksi ja myös vapautta ihmissuhteisiin. Ihmissuhteissa voi koska tahansa oppia uudenlaista dynamiikkaa. Kun oma itsetuntemus vahvistuu, etäisyyden säätely on myös helpompaa.

Tuen sinua tunnelukkotyöskentelyssä mielelläni, jotta voit nauttia elämästä vapaammin ja ilman painavia tunnetaakkoja.

Voit varata aikasi kanssani itsetuntemusohjaukseen täällä.

Tukenasi,

 ? Veera

Instagram veerajahn
Facebook Eheyden lähde
[email protected]

Lue myös muista lukoista:

Mistä tunnelukoista kärsit eniten?

Alistumisen tunnelukko – kun omilla tunteilla ja tarpeilla ei ole merkitystä

Estyneisyyden tunnelukko – kun tunteitaan on hallittava jatkuvasti

Epäonnistumisen tunnelukko – kun oma arvo on sidoksissa saavutuksiin ja suorituksiin

Lähteet mukaillen

Takanen, Kimmo. Tunne lukkosi – Vapaudu tunteiden vallasta. 2011. WSOY.

Takanen, Kimmo. Murra tunnelukkosi. Työstä tunteet, toimi toisin. 2017. WSOY.

Takanen, Kimmo. Parisuhteen tunnelukot. Avaimia toimivaan rakkauteen. 2019. WSOY.

Young, Jeffrey E. Klosko, Janet, S. Suom. Tuulari, J. Avaa tunnelukkosi. Vapaudu elämään täydesti. 2014. Kansanvalistusseura

Vastaa