Kategoriat
Tunnelukot

Kaltoinkohtelun tunnelukko – kun odottaa jatkuvasti tulevansa kohdelluksi huonosti ja hyväksikäytetyksi

Löytyikö sinulta tunnelukko -testissä kaltoinkohtelun tunnelukko? Tässä julkaisussa pääset tunnistamaan sen aikaansaamaa toimintaa ja ajattelua, jotta voit työstää lukkoasi auki. Mikäli aloitusjulkaisu jäi kokonaan sinulta tunnelukoista väliin, voit lukea sen täällä.

Uskon, että tunnelukosta lukeminen ja siihen syvemmin tutustuminen voi olla hyvinkin helpottava kokemus. Lukko saa sinut nimittäin kokemaan epäluottamusta silloinkin, kun todellisuudessa ei tarvitsisi.

Kaltoinkohtelun tunnelukko on yksi niistä vahvimmista ja tarvitsee erityistä panostusta ihmissuhteiden tarkastelun osalta.

On hyvin lohdullista huomata, että se, mitä on kantanut elämässään kauan mukanaan on ollut lapsena elinehto selviytymiselle. Nyt aikuisena lukko kuitenkin tuottaa etäisyyttä ihmissuhteissa, hyviä ja luottamusta ja turvaa tuovia ihmissuhteita ei pääse syntymään.

Traumasta toipuminen on yleensäkin hyvin herkkää hommaa. Se laittaa myös punnitsemaan, mitkä ihmissuhteet vahvistavat sisäistä turvallisuuden tunnetta ja mitkä taas vahvistavat vain selviytymiskeinoja kaltoinkohtelun tuloksena.

Mutta kuinka tämä lukko ilmenee tarkemmin ja syvemmin elämässä?

Kaltoinkohtelun tunnelukko

aiheuttaa epäluottamusta ihmissuhteissa. Lukko saa aikaan ajattelua, jossa odotukset ovat jatkuvasti siinä, ettei tule kohdelluksi hyvin. Luonnollisesti lukko saa myös aikaan jatkuvaa varuillaan oloa.

Sitä pelkää hyvin luonnollisesti ja inhimillisesti:

 • Pettämistä
 • Valehtelua
 • Manipulointia ja
 • Sanallista ja fyysistä väkivaltaa

Jatkuva pelkääminen näin suurten asioiden kanssa saakin aikaan sen, ettei itsestään halua paljastaa mitään, mitä voitaisiin käyttää vastaan.

Jatkuva turvattomuuden tunne ja alituinen varuillaan olo eivät pääse synnyttämään ihmissuhteissa tarvittavaa luottamusta. Sitä vahvistaa uskomusta kaltoinkohtelun vaaroista pienimmistäkin merkeistä.

Sinun on hyvin tärkeää tietää, että:

Traumasta toipumisen palkinto on paremmat ihmissuhteet. Nämä terveet ja tasapainoiset ihmissuhteet tarjoavat sinulle yhteyden tunnetasolla, jossa aidosti ja vilpittömästi tulet kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi aitona haavoittuvaisena omana itsenäsi. Niissä sinun ei tarvitse pelätä ?

Ihminen, jota ei ole kaltoinkohdeltu tai jolla on turvallinen kiintymyssuhde, hakeutuu luonnostaan itseään arvostaviin ihmissuhteisiin. Hänelle on helpompaa luottaa, koska traumasta kumpuavat reaktiot eivät aiheuta jatkuvaa

 • Oman arvon kyseenalaistamista
 • Syyllisyyden tunnetta omista tarpeista

Turvattomuudesta käsin eläminen saa aikaan sen, että pitää hyviä ihmissuhteita jonakin, jota ei ansaitse. Niitä ei koe etuoikeutena itselleen. Nämä oireet eivät ole koskaan sinun vika ? Et ole yhtä kuin traumasi ja sen tuomat moninaiset oireet.

Toipuminen traumasta:

Vaatii sen, että turvallisuuden tunnetta joutuu työstämään joskus todella pahastikin miinusmerkkisestä lähtötilanteesta. Kun saat turvallisen tilan, jossa vahvistat turvallisuuden tunnettasi, sisäisestä turvasta käsin on helpompi nähdä mikä on tervettä ja mikä ei.

Siksi sisäisen turvan luominen on toipumisessa todella olennaista ja elintärkeää. Se on suoja, jotta et ajaudu kaltoinkohtelun kierteeseen ja vahvista vääränlaista kuvaa itsestäsi. Et ole ansainnut huonoa kohtelua ?

Yksi oleellisin vaihe on, kun

Toipuessasi alat arvostamaan itseäsi ja omia tarpeitasi, vaikka muut kyseenalaistaisivatkin niitä. Alat tuntea omien tunteidesi arvon.

Aluksi se on haastavaa ja omalla puolellasi seisominen on valinta, joka voi tuoda aluksi syvää yksinäisyyttä. Se on hyvin tärkeää kuitenkin toipumisen ja tervehtymisen kannalta.

Alat oppia sen, että saat olla oman itsesi puolella. Sinä saat puolustaa itseäsi ja seistä vakaalla maalla omilla jaloillasi. Ja tämän vahvistavan vaiheen vuoksi turvallinen tuki on hyvin tärkeää.

Jos on koko elämänsä elänyt selviytymisestä käsin ja joutunut kärsiä kaltoinkohtelevista ihmisistä, toipuessasi huomaat näkeväsi kaikki ympärilläsi uusin silmin. Saatat huomata, ettet tulekaan nähdyksi ja kuulluksi aidosti läheistesi keskuudessa. Se voi aluksi tuoda todella vahvaa kipua pintaan.

Mitä enemmän kuitenkin toivut, sitä todemmin ja enemmän alat huomata ja nähdä ihmissuhteissa näkyvät toimintamekanismit ja niiden välisen dynamiikan.

Kun sisäinen turva itsessäsi alkaa kasvamaan, et hae sille todistusta enää muilta. Toipuessasi alat olla koko ajan enemmän oma itsesi, aito sinä, jolloin ihmissuhteiden dynamiikka väistämättä muuttuu.

Tämä on se vaihe, jossa joko kasvat toisen kanssa enemmän yhteyteen ja luottamukseen tai eriydyt. Riippuen siitä, tukeeko ihmissuhde terveen minäsi hyvinvointia, vai palveliko se vain tiettyjen selviytymismekanismien ylläpitoa kaltoinkohtelusta johtuen.

Kun turvan tunne sinussa vahvistuu ja saa sijaa, toipumista tapahtuu automaattisesti jatkuvasti lisää. Kun turvan tunne todentuu sisäisessä maailmassasi, se alkaa todentua myös ihmissuhteissa. Alat arvostaa sitä. Ja se on suurin ja vapaudellisin tunne, jota toipuminen tuo. Et tyydy enää muuhun. Ja se on täysin mahdollista saavuttaa ?

6 asiaa, jotka toivon sinun suovan itsellesi toipumisen keskellä

 • Sinulla on oikeus kävellä pois sellaisten ihmisten luota, jotka eivät kunnioita sinua.
 • Sinulla on oikeus ottaa elämässä itsellesi tilaa ihmissuhteissa, eikä sitä tarvitse perustella.
 • Sinulla on oikeus tuoda tarpeitasi esiin kunnioittavalla tavalla.
 • Sinulla on lupa kuunnella itseäsi ja toipua juuri niin kauan kuin aikaa siihen tarvitsetkin.
 • Kaltoinkohtelu ei ole sinun syysi.
 • Sinä ansaitset parempaa.

Huolimatta kaltoinkohtelun kurjuudesta ja kaikkeen siihen liittyvästä tunnekuormasta tunnelukon syntymiseen on hyvin ymmärrettävä syy.

Kaltoin kohtelun tunnelukon syntymiseen onkin vaikuttanut:

Lapsuuden aikaiseen selviytymiseen johtaneet hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu. Lapsi on voimaton, eikä kykene lopettamaan käytöstä.

Mikäli kokemuksiaan ei ole päässyt purkamaan ja parantamaan, lukko saakin aikaan sen, että valitsee itselleen usein kaltoinkohtelevan kumppanin. Tutut mallit ovat turvaa tuovia, koska vääränlaiseen kohteluun on tottunut.

Lukon vaikutuksen alla voi myös provosoida toista hyökkäävästi, jolloin kaltoinkohtelu luonnollisesti jatkuu. Myös aikoina, jolloin on voimattomampi kuin normaalisti, antautuminen lukon vaikutuksesta kaltoinkohtelulle on usein tuttu toimintamuoto.

Kun lukkoaan ei tunnista, sen usein kieltää itseltäänkin. Varsinaista ongelmaa ei näe tai sitä ei myönnä olevan. Silloin välttely toimii turvakeinona. Kaltoinkohtelusta ei pääsekään irti, ennen kuin lukon saa auki.

Jos ei ole koskaan tottunut hyvään

 • On hyvin luonnollista tuntea hyvää kohtelua vieraaksi itselleen
 • On inhimillistä, että epäilee toisten tarkoitusperiä, mutta lukon mukaan ei tarvitse toimia. Sinä saat pyytää itsellesi kannattelevaa tukea.
 • Tunnelukon vaikutuksesta syntyvät kauhukuvia luovat tulkintamallit voivat ottaa useinkin vallan. Toisen näkeminen rehellisyyden ja luottamuksen kautta voivat tuntua tuskallisilta, mutta luottamusta voi opetella rakentamaan ja näkemään
 • Myös toisen lähestymisyritykset voivat tuottaa epäilyä, mutta niille voi antautua opettelemalla näkemään myös hyvää ja vilpittömyyttä – huolimatta siitä, kuinka paljon vaikeita tunteita ja ajatuksia näihin tilanteisiin liittyy
 • On hyvä huomioida ja tehdä tutkimusta itsensä kanssa, onko kyse omasta turvattomuuden tunteesta ja epäluottamuksesta, joka kaipaa työstämistä
 • Kun sinulla on toipumisen kanssa tukea, näitä tilanteita on turvallista jäsentää turvallisessa suhteessa. Et jää niiden kanssa yksin.

Lapselle pahinta ja traumaattisinta onkin, kun kaltoinkohtelija on läheinen ihminen. Sen ei ole tarvinnut olla vanhempi vaan kyse on voinut olla ollut myös sisaruksesta, opettajasta tai ikätoverista.

Koska lapsuuden selviytymiskeinot ovat lapsen tasolla, traumatisoituminen ei ole koskaan lapsen oma vika. Traumatisoivat tapahtumat voivat siirtyä aikuisuuteen ilman, että ymmärtää traumatisoituneensa. Sitä voi ajatella, että on vain kokenut vaikeita asioita.

Traumat tarvitsevat asianmukaista hoitoa

 • Kukaan ei halua kohdata kipeitä asioita, ennen kuin on pakko ja usein kipeiden kokemusten äärelle hakeutuu vasta, kun ymmärtää trauman oireita
 • Yleisesti voi myös ajatella, että on selvinnyt tapahtumista, mutta selviäminen ja asioiden käsitteleminen ovat täysin kaksi eri asiaa
 • Traumaterapia on suunniteltu traumojen läpikäymiseen ja työstämiseen ja luo turvallisuuden tunnetta, rajoja ja mahdollistaa työskentelyn, jossa kaltoinkohtelusta on mahdollista päästää irti
 • Traumat ovat myös paljon moninaisempia kuin luullaan, usein hoidetaankin pelkkiä oireita
 • Yksi trauman tunnistamisen oireista on, ettei tunnista tapahtuneiden asioiden vaikutusta tai muista trauman tuomia oireita elämässään
 • Myös post-traumaattinen stressihäiriö ja sen oireet läpi elämän ovat hyvin tyypillisiä kaltoinkohtelusta kärsineillä, kuitenkin on mahdollista toipua ja parantua (Voit lukea lisää täältä.)

Kaltoinkohtelusta aiheutuva traumaoireisto ilmenee

 • Yli- ja alivireysoireina
 • Omassa toiminnassa vaihtelee yliaktiivisuus pelon ottaessa vallan, ahdistuneisuutta ja levottomuutta
 • Alivireys johtaa usein masennukseen ja passiivisuuteen

Vaikka lapsuudessa puolustus ja suojaus ovat perustarpeita, niistä vaille jääminen saakin aikaan tunnelukon. Aikuisena se ei mahdollista korjaavia ihmissuhteita ja kääntyykin itseä vastaan.

Vaikka parisuhteessa omien kipeiden kokemusten läpikäyminen olisi korjaava kokemus aikuisiällä, usein niistä avautumisen yrittäminen ja toisen vastaamattomuus saavat aikaan lisää sulkeutuneisuutta.

Pelkojen vuoksi luottaminen on todella vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Rakkaus on yhtä parantavaa kuin terapia.

Traumojen hoitaminen ja käsittely ovat avain terveen itsekunnioituksen muodostumiselle. Tunnelukkoa voi alkaa saada auki:

 • Kun keskittyy opettelemaan kertomaan omista tarpeistaan, tunteistaan ja peloistaan ja eriyttää omat kokemukset todellisuudesta
 • Keskittyy tunnesiteen vahvistamiseen toisen kanssa
 • Ei turvaudu lukon turvallisuutta tuottaviin selviytymiskeinoihin vaan alkaa opiskella uusia työkaluja, hyvää tulosta saa aikaan vuorovaikutukseen panostamalla.
 • Turvallisen ihmisen kanssa ?

Jotta ihmissuhteita voi syntyä ja niissä voi olla jatkuvuutta:

 • On opittava avautumaan itsestään
 • Toisen provosoiminen ei saa jatkua
 • Kaltoinkohtelua ei saa syntyä kummankaan puolelta
 • On kohdattava kaltoinkohtelu lapsuudesta ja ymmärrettävä, että se on ollut väärin

Lukko on vaikea, mutta ei mahdoton. Ihmissuhteissa voi myös oppia saamaan hyvää ja parempaa kohtelua ja oppia myös itse rakastavaksi kumppaniksi menneisyydestään huolimatta.

Et ole yhtä kuin kaltoinkohtelusi. Sinä voit päästä siitä ylitse, toipua, alkaa arvostamaan itseäsi ja saada ympärillesi rakkautta ja turvaa ?

Mikäli koet, että kaipaat tukea toipumisen kanssa, autan sinua mielelläni. Saat varattua ajan tällä hetkellä etätapaamiseen täällä.

Toivon, että olet suojassa vahingollisilta kokemuksilta,

? Veera

Instagram veerajahn
Facebook Eheyden lähde
[email protected]

Lue myös:

Mistä tunnelukoista kärsit eniten?

Alistumisen tunnelukko – kun omilla tunteilla ja tarpeilla ei ole merkitystä

Hylkäämisen tunnelukko – kun koet hylkäämistä silloinkin, kun siitä ei ole kyse ja lähelle hakeutuminen on vaikeaa

Epäonnistumisen tunnelukko – kun oma arvo on sidoksissa saavutuksiin ja suorituksiin

Estyneisyyden tunnelukko – kun tunteitaan on hallittava jatkuvasti

Lähteet mukaillen

Takanen, Kimmo. Tunne lukkosi – Vapaudu tunteiden vallasta. 2011. WSOY.

Takanen, Kimmo. Murra tunnelukkosi. Työstä tunteet, toimi toisin. 2017. WSOY.

Takanen, Kimmo. Parisuhteen tunnelukot. Avaimia toimivaan rakkauteen. 2019. WSOY.

Young, Jeffrey E. Klosko, Janet, S. Suom. Tuulari, J. Avaa tunnelukkosi. Vapaudu elämään täydesti. 2014. Kansanvalistusseura

Vastaa