Kategoriat
Tunnelukot

Hylkäämisen tunnelukko – kun koet hylkäämistä silloinkin, kun siitä ei ole kyse ja lähelle hakeutuminen on vaikeaa

Löytyikö sinulta tunnelukko -testissä hylkäämisen tunnelukko? Käydään tässä julkaisussa lävitse sen aikaansaamaa toimintaa ja ajattelua, jotta voit työstää lukkoasi auki, luottaa toiseen aidommin ja nauttia läheisyydestä ilman jatkuvaa turvattomuutta.

Hylkäämisen tunnelukko

aiheuttaa kokemusta siitä, ettet voi luottaa suhteessa jatkuvuuteen ja huolenpitoon. Lukon vaikutuksesta syntyy uskomus, että jää lopulta kuitenkin yksin. Lukko aktivoikin pelkoja

 • Toisen menettämisestä
 • Toisen sairastumisesta
 • Siitä, että toinen joutuu onnettomuuteen tai kuolee

Lukko saa aikaan hyvin syvään juurtuneen uskomuksen, ettei toisen lähelle kannata hakeutua. Juuri lukko saakin aikaan ajatuksia siitä, että tulet torjutuksi ja hylätyksi silloinkin, kun näin ei todellisuudessa tapahdu.

Kun lukko on aktiivinen

tulkitsee toisen toimintaa niin, ettei kelpaa ja toisen huomio ja mielenkiinto on jatkuvasti suuntautuneena muualle. Toiselle ehdotuksien esittäminen voi tuntua todella kipeältä, koska silloin joutuu kipeiden tunteiden valtaan.

Hylkäämisen tunnelukko tuo myös usein tarvetta saada vakuuttelua toisen välittämisestä, kaipuusta ja rakkaudesta. Siitä, että hän on vierellä huomennakin.

Tunnelukko toimii myös vahvana

torjunnan pelkona. Kun toinen torjuu, pintaan nousee raastavia yksinäisyyden tunteita. Ja sitä päätyy usein ymmärrettävästi välttelemään sekä torjutuksi tulemista, että hylätyksi tulemista.

Vaikka sisimmässä olisi kaipuu toisen lähelle, tarpeistaan ei tule kerrottua, eikä toinen voi myöskään niitä täyttää. Omien tunteiden ja haavoittuvaisuuden esille tuominen suhteessa on rikkirepivää.

Kun pintaan on noussut tarpeeksi kipua, ei omien tunteiden näyttämistä enää halua paljastaa. Lukon luomat ajatukset siitä, ettei toinen osaisi vastata sopivalla tavalla aktivoituvat.

Hylkäämisen tunnelukko saakin hylkäämään itsensä, omat tarpeet ja tunteet

Jokainen ihminen kaipaa tulla hyväksytyksi, kuulluksi ja pidellyksi. Hylkäämisen lukko saa kuitenkin vähättelemään inhimillisiä tarpeita ja myös tukahduttamaan tunteita. Sitä hylkää itsensä, koska pelkää toisen tekevän saman.

 • Kun välttelee lukkoa, välttelee myös ihmisyyttä
 • Lukko saattaa olla niin voimakas, ettei edes tiedosta pelkäävänsä niin kipeästi torjutuksi tulemista ja hylkäämisen kokemusta. Sitä saattaa turvautua elämään kuin ei pelkäisi lainkaan.

Hylkäämisen tunnelukko onkin yleisin stressiä ja ahdistusta aiheuttava lukko parisuhteessa ja hyvin ymmärrettävästä syystä

Ahdistus on vastoin yleistä luuloa hyvin suojaava tunne. Se kertoo aina siitä, että sisimmässä on jotakin, joka kaipaa tulla kuulluksi. Jos ei hylkäämisen pelkoa tiedosta, eikä tunne, ahdistus saa aikaan inhimillisesti stressiä. Tunne on jokaiselle meistä tuttu, koska jokainen on kokenut tunnetasolla kehossaan jännitystä ja ahdistusta hylkäämisen pelossa.

Jos tunnetta on ollut lapsuudessa enemmän ja sen kanssa on joutunut selviytymään yksin

 • On syntynyt lukko, joka on vahvistanut, ettei kannata olla tarvitseva
 • Oman tarvitsevuuden pois sulkeminen on voinut olla niin pitkään selviytymiskeino, että aikuisena sitä toistaa samaa kaavaa automaattisesti
 • Omien tarpeiden tukahduttaminen ja väheksyminen voi olla niin automaattista, että on alusta alkaen opeteltava kuuntelemaan kehoaan ja mieltään
 • Jokainen torjutuksi tuleminen ja hylätyksi tulemisen kokemus kuitenkin vahvistavat lukkoa entisestään

Lapsuuden tunnemaisema kaipaakin täyttymyksen tunnetta

Omat vanhemmat tai toinen heistä on saattanut olla fyysisesti tai tunnetasolla etäinen, laiminlyövä tai poissaoleva. Kun tiedostamattomasti valitsee itselleen etäisen kumppanin, on toimiminen selviytymiskeinojen pohjalta tuskaista, mutta tuttua. Siihen on tottunut.

Ihmisen selviytymistä suojaava aivojen mantelitumake aktivoituu joka kerta, kun kumppani on arvaamaton tai etäinen. Ahdistava ja levoton olo on oireilua, joka kaipaisi kuulluksi tulemista. Sitä, että olon takana on hylkäämisen pelko. Epämääräiset tunteet kaipaavatkin tutkimista.

Lukon aktivoitumisen voit tunnistaa hetkistä, jolloin:

 • Kehollinen stressikokemus saa vallan, pintaan nousee pelkoa ja ahdistusta
 • Järki ei toimi ja tunteet nousevat niin voimakkaiksi, että menet taistele tai pakene -tilaan

Hetkiä, jolloin tunnelukko aktivoituu ovat myös

 • Toisen lähelle pyrkimisen välttäminen
 • Kun pelkää toisen kääntyvän pois
 • Spontaanit hetket, kun omat tarpeesi nousevat pintaan
 • Et uskalla pyytää sitä, mitä sisimmässäsi kaipaat
 • Kun suojaudut kovalla kuorella ja turvaudut etäisyyteen

Jotta voisitkin saada lukkoasi auki:

 • Voit opetella kehollista hyväksymistä, sitä, että annat tunteiden tulla ja kykenet kuulemaan tarpeesi ajan kanssa selkeästi niiden takana. Hylkäämisen lukon aktivoituessa menettämisen pelko voi nousta hyvinkin ahdistavaksi, mutta näiden tilanteiden äärelle palaaminen rauhoittumisen jälkeen opettaa, mistä lukko aktivoituu.
 • Saat antaa itsellesi luvan altistua läheisyydelle, harjoitella sen pyytämistä ja sille antautumista
 • Voit opetella katkaisemaan pelon ja epävarmuuden kehää ja antaa hetkille tilaa – Mitä tunnet, kaipaat juuri nyt?
 • Kun opit kuuntelemaan itseäsi, voit oppia sanoittamaan myös toiselle itseäsi – ja näin toinenkin kokee, että tarvitset häntä
 • Lukko alkaa avautumaan, kun saat korjaavia kokemuksiakin
 • Toinenkin uskaltaa laittaa itsensä likoon, kun tietää, että lähellesi on mahdollista päästä

Syvempi tunneside onkin mahdollista saavuttaa

 • Kun keskityt sen vahvistamiseen, nimenomaan siihen, että tunnetasolla kohtaat toista aidosti
 • Kun tekee mieli etääntyä, pikkuhiljaa avaudutkin tunteistasi ja tarpeistasi
 • Kun kerrot lukostasi myös toiselle, kuinka se toimii ja mitä toivoisit, toinen voi olla tukenasi (Tämä ei kuitenkaan anna oikeutusta siihen, että toiselle ei anna elintilaa suhteessa.)
 • Kun tunnemyrsky nousee ja toisen hylkäämisen tarve, voit ottaa myrskyn vastaan. Riittää, että hengität hetki kerrallaan sen lävitse ?? Kun repivät tunteet laantuvat, palaa niiden äärelle. Mitä olisit rauhallisena vailla? Voisitko sanoittaa tarpeitasi toiselle? (Kun et hylkää toista, et haavoita häntä etäämmälle samalla itsestäsi.)

Jos valitset aina kumppanin, joka hylkää

 • Uskalla tutustua myös sellaiseen, joka ei uhraa elämäänsä työlle, harrastuksilleen ja on aidosti läsnä omana itsenään
 • Uskalla myös tutustua ihmisiin, joilla on turvallinen kiintymyssuhde
 • Harkitse, kannattaako suhde, jos toinen omaa välttelevän kiintymyssuhteen ja monia lukkoja, joita ei ole valmis työstämään – turvallisuuden ja läsnäolon tarpeet eivät voi näin mitenkään täyttyä, jos hän ei ole valmis näkemään vaivaa

Näin sinun ei tarvitse

 • Kärsiä jatkuvasta pelosta
 • Kamppailla inhimillisen tarvitsevuuden kanssa, eikä kieltää tunteitasi
 • Hakea suhteessa jatkuvasti turvaa, jonka ansaitset pyytämättäkin
 • Toistaa lapsuuden draamaa
 • Säädellä rikkirepivästi etäisyyttä ja läheisyyttä, jota ei turvallisessa suhteessa ilmene

Lukko on suojasi, olet selviytynyt sillä

 • Hylkäämiskokemuksista ja pelosta lapsena
 • Niiden kokemusten työstäminen on eheyttävää ja vahvistavat turvallisuudentunnettasi, kun saat kannattelevaa tukea
 • Voit opetella tuntemaan olosi turvalliseksi ajan kanssa

Läsnäolon puute on hyvin yleistä perheissä. Voit löytää työstettäväksi kokemuksia ja saada niistä kiinni, kun mietit, onko menneisyydessäsi

 • Hetkiä, kun olet joutunut olemaan liikaa yksin
 • Onko sinua peloteltu hylkäämisellä
 • Muistatko hetkiä, kun olet jäänyt selviytymään yksin, vaikka olisit kaivannut turvaa ja tukea?
 • Oletko joutunut pelkäämään vanhempiesi puolesta lapsena?
 • Onko takanasi vanhempien ero, sairaus tai menehtyminen?
 • Oletko kasvanut toisten kasvattamana?
 • Omistautuiko vanhempasi työlleen?
 • Koitko, että perheeseen syntynyt toinen lapsi olisi jättänyt sisimpääsi kaipausta?
 • Oletko joutunut luopumaan useasti sinua hoivaavista aikuisista?
 • Oletko joutunut lapsena olemaan sairaalassa ja etäällä kodista?

Hylkäämisen tunnelukon takana on hyvin paljon tilanteita ja kokemuksia, joiden työstäminen vahvistaa aidointa minuuttasi.

Sen myötä vahvistuu myös sisäinen turvallisuuden tunne, joka mahdollistaa myös aitojen tunteiden kokemisen ja näyttämisen.

Oman itsensä esille tuominen vaatii turvallisuutta ympärillä. Suosittelenkin, että annat itsellesi aikaa. Lukko on kuitenkin hyvin mahdollista saada auki. Saat myös hyviä apuja itsetyöskentelyn tueksi täällä. Sitoudu ja anna itsellesi lupa tuntea.

Ihminen, joka välittää sinusta, ymmärtää ja hyväksyy myös menneisyytesi. Näin sinunkin on mahdollista vapautua jatkuvasta pelosta ja epävarmuudesta ja vahvistaa syvää tunnesidettä.

Tarjoan sinulle myös turvallisen tilan käsitellä kokemuksiasi, jolloin sinun ei tarvitse pelätä hylätyksi tulemista, eikä torjutuksi tulemista ?. Voit varata aikasi täällä.

 ? Veera

Instagram veerajahn
Facebook Eheyden lähde
[email protected]

Lue myös:

Mistä tunnelukoista kärsit eniten?

Alistumisen tunnelukko – kun omilla tunteilla ja tarpeilla ei ole merkitystä

Lähteet mukaillen

Takanen, Kimmo. Tunne lukkosi – Vapaudu tunteiden vallasta. 2011. WSOY.

Takanen, Kimmo. Murra tunnelukkosi. Työstä tunteet, toimi toisin. 2017. WSOY.

Takanen, Kimmo. Parisuhteen tunnelukot. Avaimia toimivaan rakkauteen. 2019. WSOY.

Young, Jeffrey E. Klosko, Janet, S. Suom. Tuulari, J. Avaa tunnelukkosi. Vapaudu elämään täydesti. 2014. Kansanvalistusseura

Vastaa