Kategoriat
Tunnelukot

Estyneisyyden tunnelukko – kun tunteitaan on hallittava jatkuvasti

Löytyikö sinulta tunnelukko -testissä estyneisyyden tunnelukko? Kyseessä on yleisin tunnelukko. Tässä julkaisussa pääset tunnistamaan sen aikaansaamaa toimintaa ja ajattelua, toistuvia kaavoja, jotta voit työstää lukkoasi auki ??

Estyneisyyden kuvauksen osuvuus voi nostaa kipeitä tunteita pintaan. Se on hyvin luonnollista. Voit pitää myös pienen tauon ja palata kirjoituksen pariin, kun se tuntuu paremmalta.

Tulet kuitenkin myös huomaamaan, että tunnelukko on nimenomaan lukko, joka lukitsee kärsimykseen. Se ei ole millään tavalla sinun vikasi. Ja sen voi myös avata ??

Voit suhtautua uteliaalla mielellä tunnelukon vaikutuksiin. Kun yhdistät lukon vaikutuksen elämässäsi, saat kiinni hetkistä, jolloin se aktivoituu.

Silloin sinulla on myös mahdollisuus valita toisin. Lukon syntymiseen on myös hyvin ymmärrettävät syyt jo ihan kulttuurissamme.

Mutta millä tavalla se estyneisyyden tunnelukko näyttäytyy elämässä ja parisuhteessa? Tarkastellaanpa sitä seuraavaksi…

Estyneisyyden tunnelukko lukitsee malliin kontrolloida omia tunteitaan ja vältellä spontaaniutta niiden näyttämisen kanssa

Lukon vaikutuksesta tuntuu siltä, kuin olisi hallittava tunteitaan ja niiden voimakkuutta joka hetki. Jos tunteitaan ei voi tuntea kunnolla, paine kasvaa ja pelko niiden näyttämisestä sen mukana.

Sitä pyrkii järkevyyteen ja loogisuuteen, jotta tunteet eivät pääsisi valloilleen. Tunteet eivät ole kuitenkaan vaarallisia. Ne tekevät meistä ihmisiä ja tunteillasi on aina viesti.

Nykyhetkelle antautuminen voi kuitenkin tuntua sietämättömältä. Spontaaniutta ei välttämättä ole ja tunteiden vietäväksi joutuminen saattaa pelottaa. Tunnelukko saa suhtautumaan kriittisesti omaan toimintaan ja tuo mukanaan kontrolloinnin tarvetta, jotta tunteitaan ei tarvitsisi hävetä. Tunteissa ei ole kuitenkaan mitään hävettävää ??

Tunteiden näyttämistä ja ilmaisemista on lukon vaikutuksen alla kuitenkin helpompaa vältellä. Lukon vaikutuksesta on turvallisempaa:

 • Pitää surua, itkua ja voimakkaita tunteita sisällään
 • Olla jakamatta pelkojaan, murheitaan, toiveitaan ja epäilyksiään

Inhimillisistä tunteista ja tarpeista kertominen ei olekaan aina helppoa. Voi tuntua siltä kuin olisi tutumpaa jättää kertomatta ajatuksistaan toiselle – niin myös rakkauden tunteista kuin kaipauksestakin. Voi tuntua tuskallisen hankalalta ottaa puheeksi välittämistään, arvostustaan ja kehua toista.

Kun estyneisyys aktivoituu

 • Omaa haavoittuvuuttaan on vaikeaa tuoda tilanteessa esiin, vaikka se tuntuisi oikealta
 • Sisimmässä on kaipaus siitä, että tarvitsee toista, mutta tarvetta on vaikeaa sanoittaa
 • Itsensä ilmaiseminen tuntuu mahdottomalta tehtävältä
 • Kun tällainen tilanne osuu kohdalle, tuntuu siltä, että tilanteeseen on pakotettu
 • Toiminta onkin jäykkää ja ehkä hieman kankeaa, on helpompaa turvautua olemaan hiljaa, koska tunteiden näyttäminen tuntuu ymmärrettävästi vieraalta ja oudolta

Koska tunteitaan kontrolloi jatkuvasti, niiden esille tuominen on luonnollisesti myös hankalampaa. Onkin hyvin inhimillistä, että sitä, mitä ei tiedosta itsessään, ei voi myöskään tuoda soljuvasti esiinkään. Mutta se ei tarkoita sitä, että tunteita ei olisi ??

Estyneisyyden tunnelukon ohjaamana:

 • Saattaa lähes huomaamattoman nopeasti ohittaa tunteensa, ettei kykene näkemään ja tuntemaan tunteitaan
 • On helpompaa kieltää ne, jottei tarvitsisi antautua niiden tuomille reaktioille
 • On tutumpaa jatkaa eteenpäin ajatuksella ”mitä ei ole ollut, tuntuu, ettei tarvitse kohdatakaan”

Estyneisyyden tunnelukko saakin tunteiden kohdalla aikaan kuin volyyminappulan, joka ei toimi

Huomaamaton ja turvallinen tapa säädellä tunteitaan saa aikaan sen, että tunteet latistuvat. Kuin tunteiden ääripäitä ei olisi ja ne haihtuvat unohduksiin. On vaikeaa kokea vapauttavaa iloa, mutta myös voimakasta surua ja vihaakin.

Värisävyjä ja voimakkuuksia ei oikein ole, kun niitä ei uskalla päästää pintaan. Lukko saakin aikaan sen, ettei toisten seurassa uskalla nauraa ja antautua hetkille. Ikään kuin yhteys niihin kokonaan puuttuisi, vaikka kyse on vain lukosta. Omia tunteitaan saattaa myös hävetä. Häpeän vaikutuksesta lukkokin sitten vahvistuu.

Pitkään estyneisyyden tunnelukon ohjaamana

On voinut alkaa tuntumaan siltä, että tunnistaa enää vain stressiä, levottomuutta ja rauhattomuutta.

Näiden voimakkaiden kehontuntemusten takana on kuitenkin aina pelkoja, suuttumusta ja pettymyksiäkin. Tunteita, joilla olisi sanoma ja tarpeita.

Tunnelukon vaikutuksesta ne eivät kuitenkaan pääse pintaan työstettäviksi ja patoutuvat voimakkaammiksi. Apukeinoiksi onnistuukin ujuttautumaan usein…

Pakkomielteet ja riippuvuudet

Vaikka tunteiden tunnistaminen ja niistä oppiminen olisi hyvinvoinnille hyvin tärkeää, tiedostamattomasti turvautuu:

 • Siivoamiseen
 • Työntekoon
 • Opiskeluun
 • Liikuntaan
 • Seksiin tai muuhun
 • Addiktioihin

Keinot voivat myös tuottaa mielihyvää, mutta toimivat tässä suhteessa tunteiden säätelyn pakokeinoina. Vaikka omia inhimillisiä sylin, lohdun ja läheisyyden tarpeita ei tunnistaisi, niitä saattaa hakea muuta kautta.

Mukaan voi tulla myös tunnesyömistä ja seksi saattaa olla ainoa keino välittää ja kokea tunteita. On myös tiedostamaton keino turvautua

Vatvomiseen, jotta kehon viestejä ei tarvitsisi huomioida

Estyneisyyden tunnelukon ohjaamana voi turvautua tietämättäänkin liika-ajatteluun. Sitä saattaa antautua ajatusten vietäväksi, jotta tunneviestejä ei tarvitsisi kohdata. On helpompaa älyllistää asioita kuin antautua taiteelle ja tunteilleen. Lukko onkin hyvin ymmärrettävä. Se on saanut alkunsa, kun

Lapsena ei ole saanut tuoda esiin tunteitaan

Jos ei ole saanut ilmaista tunteitaan kaikkine kirjoineen lapsena, on kontrolloinnista muodostunut hyvin ymmärrettävä suojakeino. Lapsi ei valitse selviytymiskeinoaan. Vaikka tunnelukkoa olisi kantanut pitkäänkin mukana, tunteiden säätelyään voi aina oppia uudelleen ohjelmoimaan.

Vaikka lapsuudessa ei olisi kannustettu tunteiden esille tuomiseen ja ilmaisemiseen, siihen on mahdollista opetella nyt, jotta tunteet saavat värejä. Aiemmin on yleisesti tuettu pidättyväisyyteen – sitä onkin pidetty hyveenä.

Tunteiden vapaata virtaamista, kehollisia tuntemuksia ja tunneilmaisua on kuitenkin mahdollista saada eheytymään ??

Kirjoitinkin aiemmin häpeä -kulttuuristamme, joka on kannustanut kautta aikojen siihen, että tunteet ovat häpeällisiä ja niiden elävä ilmaiseminen onkin usein meille suomalaisille vierasta – opittujen ja perittyjen mallien vuoksi.

Pojilta tunteiden näyttäminen ja niiden kanssa tuen saaminen onkin enemmän kuin perinteisesti jo kasvatuksen takia jäänyt vähemmälle.

Poika- ja mieskoodiin kasvaminen on voinut tukea vielä lisää estyneisyyden tunnelukon vahvuutta. Myös tyttöjen reippaus kulttuuriin kasvattaminen on kasvualusta estyneisyyden tunnelukolle.

On hyvin tyypillistä, että vielä 30 vuotta sitten on tuettu estyneisyyden kulttuuriin. Vasta nyt ollaan alettu tukemaan tunnetaitojen opetusta kouluissakin. Myös useissa työyhteisöissä pidetään tunteiden esille tuomista heikkoutena vielä nykypäivänäkin. Niin kauan, kun ihmisinä teemme töitä, tunteillakin on hyvin paljon merkitystä.

On siis hyvin tavallista ja yleistä, että

 • Vanhempien vastaaminen tunteisiin lapsena ei ole välttämättä saanut vastakaikua
 • On kokenut hylkäämistä tunnetasolla, koska tunnetaidoista ei olla puhuttu
 • Tunteitaan ei ole saanut tuoda julki, volyyminappula on kehittynyt oppimisen tuloksena
 • Hyveellinen hiljaisuus ja hillittyvyys on omaksuttu jo aivan pienestä pitäen

Nykyään onneksi suhtaudutaan tunteisiin ja niiden näyttämiseen vapaammin. Tunnetaidot ovat välttämättömiä hyvinvoinnillemme. Niiden esille tuomista ja niistä puhumista ei tarvitse lainkaan hävetä. Tunteiden esille tuominen luo luottamusta ja vahvistaa turvallisuuden kokemusta.

Myös kiusaamiskokemukset ovat voineet tuottaa estyneisyyden tunnelukon

Kiusaaminen on hyvin traumatisoituvaa aivan kenelle tahansa. Vaikka ymmärrettävästi suojakeinoksi usein syntyy kuori, jotta kiusaaminen ei pahene, teeskentely helpottaa vain selviämisessä. Tunnelukko jääkin usein tällaisessa tilanteessa osaksi tunne-elämää.

Sen avaamiseen voi tarvita myös paljon tukea. Traumatisoivat tapahtumat eivät ole omaa syytä. Kukaan ei valitse traumatisoitumista itse. On hyvin rohkeaa hakea apua.

Vastoin kuin usein luullaan

 • Tunteiden ilmaiseminen on myös paljon muuta kuin pelkästään niistä puhumista
 • Tunnereaktioiden tuntuminen on myös hyvin kehollista: tunteet tulevat esiin niin kehossamme, eleissämme kuin ilmeissämmekin

Estyneisyyden lukon vaikutuksesta

 • Onnellisuuden tunteelle antautuminen voi tuntua kuitenkin luonnottomalta
 • Ääneen nauraminenkin voi olla toisten seurassa vaikeaa
 • Suru saattaa viedä hyvinkin alas, kun sitä ei välttämättä osaa käsitellä ja se saattaa kääntyä masennukseksi
 • Myös kehon luonnollisia liikkeitä saattaa vahtia alitajuisesti ja tunteet pakkautuvat kehoon, ja

Parisuhteessa estyneisyyden tunnelukon ohjaamana

 • hyvin luonnollisesti kontrolloi tunteitaan, koska lapsuuden kokemukset aktivoituvat
 • omaa tarvitsevuuttaan ei välttämättä osaa tuoda esille
 • on vaikeaa päästää toista lähelleen, vaikka vaikeina aikoina tarvitsisi toista kaikkein syvimmin
 • omien inhimillisten tunteiden näyttäminen voi tuoda ajatuksia siitä, että on heikko
 • spontaaniin tekemiseen ei uskalla lähteä mukaan, koska siihen ei ole tottunut

On hyvin vaikeaa asettaa itseään haavoittuvaisena esiin, jos ei se ole ollut itselle luontaista. Voit aloittaa sillä, että huomioit tarpeitasi sulkematta niitä pois. Vapautua.

Kehoon estyneisyyden tunnelukko

kerryttääkin tunnetaakkoja. Kun tunteet eivät saa virrata, niiden kätkemiseen kuluu energiaa. Kehossa ne kertyvätkin usein lihasjumeiksi. Ne voivat muuttua myös masennukseksi ja ahdistukseksi.

Jos elämässä tulee kuormittavampi ajanjakso, kuormitusta kasvattaa pelko kontrollin menettämisestä. Tunteet nousevatkin yleensä pintaan hallitsemattomasti, kun niitä on kertynyt sisälle tarpeeksi pitkään. Kun tunteitaan vastaan taistelee, luonnollisesti voi tuntua siltä, että ei ymmärrä omaa itseään. Oma itse tuntuu vieraalta.

Kun estyneisyyden vuoksi ottaa välimatkaa toisiin

 • Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunteet lisääntyvät
 • Häpeä voi nousta sietämättömän voimakkaaksi ja eristää muista lisää
 • Näistä puhuminen voi tuntua niin vaikealta, että vain päätyy selviämään tunnekaaoksen keskelle
 • Avun hakeminen voi tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta
 • Avoimuuden opetteluun ei uskalla ajatella turvautuvansa
 • Hakeutuu paikkoihin, jossa tunteet eivät saa sijaa ja tunnelukko vahvistuu
 • Elottomuuteen tarrautuminen voi johtaa myös syrjäytymiseen

Kun tunteitaan ei parisuhteessa näytä

 • Toinen ei ota tunteista selvää
 • Vaikka toisen tuomat korjaavat kokemukset saisivat lukkoa auki, välttely ja toisen lähelle päästäminen tuntuvat tutummalta lukon takia
 • Saattaa myös olla helpompaa lopettaa suhde ennen kuin se alkaa, tuohan se esiin voimakkaita tunteita – näin kuitenkin tuottaa kipua myös toiselle
 • Kun tunteitaan ei osaa ilmaista, syntyy ahdistusta, jonka yhdistää suhteeseen, vaikka kyse on lukosta. Suhteen lopettaminen on turvakeino, jolla välttelee omia tunteitaan.
 • Myöskään toisen tunteiden näyttäminen ei välttämättä tunnu itselle luonnolliselta ja turvautuu väheksymään niitä.

Kun toinen parisuhteessa kantaa estyneisyyden tunnelukkoa ja toimii sen mukaan, syntyy etäisyyttä

 • Fyysisesti ei päästä toista lähelle
 • Tunteiden näyttäminen ja niistä puhuminen on helpompaa lakaista maton alle
 • Kun ei anna itsestään, toinen ei voi satuttaa
 • Ja vaikeneminen ja vetäytyminen ylläpitävät tunnelukkoa, vaikka avain olisi lähestymisessä
 • Etäisyys tuo yksinäisyyttä ja lukko vahvistuu
 • Kun ei ole saanut lapsena tunteilleen ja tarpeilleen vastinetta, ei tiedosta saavansa niitä suhteessakaan – selviytymiskeino kääntyykin itseään vastaan. Mutta voit nyt kokeilla toimia toisin, aivan pienin askelin…

Sen sijaan, että esimerkiksi tuot tarpeitasi esille seuraavalla tavalla:

 • Sanot toiselle: ”Sinä et ole antanut minulle..”
 • Sanot toiselle: ”Anna minulle..”
 • Kiellät tarpeesi täysin itseltäsi ja myös toiselta
 • Mökötät tai kiukuttelet toiselle ja etäännytät molempia
 • Yrität epäsuorasti saada toisen ymmärtämään tarpeesi ja vastaamaan niihin

Voit alkaa kertomaan toiselle avoimesti:

 • Huomaan kaipaavani sitä, että koskettaisit minua
 • Huomaan olevani epävarma ja kaipaan tukea
 • Huomaan, että tarvitsisin sinua ja että voisimme kommunikoida. (Muutos on suuri, mutta asetat itsesi haavoittuvaisena esiin ja toisenkin on helpompaa lähestyä sinua.)

Lukon avaamiseksi

 1. On hyvin tärkeää kohdata oma ihmisyys ja tarvitsevuus. Ne tunteet, joita ei ole lapsena saanut näyttää. Hyväksyä, että niitä on ja on jäänyt vaille syliä, rakkautta ja huolenpitoa.
 2. Niihin ei ole kuitenkaan tarkoitus jäädä vellomaan vaan keskittyä nyt mahdollisille tarpeille. Keskittyä avaamaan lukkoa, johon on mahdollista vaikuttaa.
 3. Kun omaan tarvitsevuuteen suhtautuu myötätunnolla, oivaltaa, että lukko alkaa avautumaan kun toisen päästää lähelleen.
 4. Jos ei sitä ole tehnyt aiemmin, toinen ei myöskään heti välttämättä osaa ja ymmärrä vastata tarpeisiisi. Ole siis sinnikäs ja rohkea, älä anna lukolle valtaa. Näin lukko alkaa hiljalleen avautumaan.
 5. Sitoudu.
 6. Voit alkaa saada pidättyväisyyttä auki hiljalleen viestein, jos soittaminen tuntuu vaikealta. Voit myös kirjoittaa tunteistasi.
 7. Älä kuitenkaan turvaudu vetäytymiseen, koska näin lukko vahvistuu. Et tarvitse sitä enää.
 8. Kun annat pidättyväisyyden avautua taiteen avulla, sitä on helpompaa ilmaista myös myöhemmin toisen kanssa avoimemmin.
 9. Myös tunnetaitojen vahvistaminen auttaa.
 10. Tietoisuustaidot auttavat kohtaamaan ja hyväksymään tunteitasi. Tunteet saavat alkaa virrata, eivätkä ne enää patoudu ja energiaa vapautuu. Voimakkaat tunteet alkavat tuntua, mutta niiden kohtaamisen kautta myös helpottavat.
 11. Erittäin avaavaa on antaa itselleen lupa leikkiä. Keskity sisäisen lapsesi huomioimiseen.
 12. Kun spontaaniudelle antaa tilaa, tunteet myös vahvistuvat. Alat kokea vapautta. Asialinjasta irti päästäminen voi tuntua alussa hyvin vaikealta. Löydät hyviä keinoja päästää kontrollista irti ja antaa itsellesi luvan leikkiä täällä.

On yksi elämän tyypillisimmistä paradokseista pitää kynsin ja hampain kiinni kärsimyksestä.

Entä jos nyt kuitenkin olisit rohkea ja vapautuisit siitä viimein?

Muista, että se, mikä tuntuu vieraalta, muuttuu jossain vaiheessa tutuksi. Lukko on auttanut aiemmin, nyt se kuitenkin toimii päinvastoin.

Olen tunnelukkotyöskentelyssä täällä sinua varten,

? Veera

Instagram veerajahn
Facebook Eheyden lähde
[email protected]

Lue myös:

Mistä tunnelukoista kärsit eniten?

Alistumisen tunnelukko – kun omilla tunteilla ja tarpeilla ei ole merkitystä

Lähteet mukaillen

Takanen, Kimmo. Tunne lukkosi – Vapaudu tunteiden vallasta. 2011. WSOY.

Takanen, Kimmo. Murra tunnelukkosi. Työstä tunteet, toimi toisin. 2017. WSOY.

Takanen, Kimmo. Parisuhteen tunnelukot. Avaimia toimivaan rakkauteen. 2019. WSOY.

Young, Jeffrey E. Klosko, Janet, S. Suom. Tuulari, J. Avaa tunnelukkosi. Vapaudu elämään täydesti. 2014. Kansanvalistusseura.

Vastaa