Kategoriat
Tunnelukot

Kaltoinkohtelun tunnelukko – kun odottaa jatkuvasti tulevansa kohdelluksi huonosti ja hyväksikäytetyksi

Kategoriat
Tunnelukot

Hyväksynnän haun tunnelukko – kun on mukauduttava kelvatakseen

Kategoriat
Tunnelukot

Hylkäämisen tunnelukko – kun koet hylkäämistä silloinkin, kun siitä ei ole kyse ja lähelle hakeutuminen on vaikeaa

Kategoriat
Tunnelukot

Epäonnistumisen tunnelukko – kun oma arvo on sidoksissa saavutuksiin ja suorituksiin

Kategoriat
Tunnelukot

Estyneisyyden tunnelukko – kun tunteitaan on hallittava jatkuvasti